Novinky

Předmětem zakázky mají být i ekologické škody, kde už sanační práce probíhají. Proč? Jak firma může ohodnotit riziko, že se tam něco objeví nebo ne?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Předmětem zakázky mají být i ekologické škody, kde už sanační práce probíhají. Proč? Jak firma může ohodnotit riziko, že se tam něco objeví nebo ne?

Odpověď: Smyslem projektu je pokrýt komplexně zbývající ekologické smlouvy a s nimi související SEZ, pakliže to bude k datu zahájení zadávacího řízení objektivně možné. Není vyloučeno, že z různých důvodů nebudou sanační práce dokončeny nebo po jejich dokončení ve sjednaném rozsahu nebude dosaženo požadovaných výsledků, tedy cílových limitů znečištění. Vybraný dodavatel proto bude i v těchto lokalitách odpovědný za splnění příslušných rozhodnutí ČIŽP, nicméně již uzavřené smlouvy resp. zahájená zadávací řízení budou dokončeny.

Doporučované

Nejčtenější