Novinky

Pokud je kritériem pouze cena, neobáváte se, že přijde jedna nabídka výrazně nižší a pak bude muset komise zvažovat, zda je reálná a třeba ji i zamítnout jako se to stává u lesních tendrů?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Pokud je kritériem pouze cena, neobáváte se, že přijde jedna nabídka výrazně nižší a pak bude muset komise zvažovat, zda je reálná a třeba ji i zamítnout jako se to stává u lesních tendrů?

Odpověď: Pro případy mimořádně nízké nabídkové ceny stanoví zákon o veřejných zakázkách přesný a závazný postup v § 77. Takovou cenu bude hodnotící komise podrobně posuzovat, mimo jiné i z hlediska závěrů odborné analýzy, kterou MF nechá zpracovat v průběhu zadávacího řízení.

Doporučované

Nejčtenější