Novinky

Jednali už jste o tom, jak by se tato zakázka do schodku počítala s Eurostatem či ČSÚ? Případně s jakými závěry?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 27. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Jednali už jste o tom, jak by se tato zakázka do schodku počítala s Eurostatem či ČSÚ? Případně s jakými závěry?

Odpověď: Tato problematika již byla konzultována s pracovníky ČSÚ, který je garantem metodiky ESA95 v ČR a výše uvedené odpovědi jsou v souladu s výsledky jednání. Pouze ČSÚ má možnost projednat zaklasifikování této operaci s Eurostatem. Na základě našich informací tak doposud neučinil. Konečné rozhodnutí o zaklasifikování je v kompetencích Eurostatu.

Doporučované

Nejčtenější