Novinky

Jak bude ministerstvo financí efektivně kontrolovat plnění zakázky ?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 10. 6. 2008
Komu: Hynek Paštěka, Právo
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Jak bude ministerstvo financí efektivně kontrolovat plnění zakázky?

Odpověď: Předpokládáme kontrolní úlohu České inspekce životního prostředí. ČIŽP bude vydávat potvrzení o dokončení sanace každé jednotlivé lokality, a teprve poté bude možno danou sanaci proplatit.

Doporučované

Nejčtenější