Novinky

Co vše zatím dělala společnost AT Kearney? Byla vybrána v soutěži anebo podle čeho? Jaká bude role AT Kearney nyní?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 27. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Co vše zatím dělala společnost AT Kearney? Byla vybrána v soutěži anebo podle čeho? Jaká bude role AT Kearney nyní?

Odpověď: Společnost A.T.Kearney doposud participovala na přípravě koncesního projektu a vzoru zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy. Tato společnost rovněž zpracovala analýzu, která předcházela přípravě koncesního projektu. Tato společnost byla vybrána v režimu tzv. zakázky malého rozsahu, tj. do 2 mil. Kč.

Doporučované

Nejčtenější