Novinky

MF v případu Walter Jinonice postupuje korektně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

"Waltrovka čeká na sanaci přes sedm let"
E15 | 19.2.2010 | strana: 4 | autor: Robert Zelenka

E15 - Ministerstvo financí mělo na vyhlášení otevřeného výběrového řízení na odstranění starých ekologických škod v areálu pražského podniku Walter - Jinonice více než sedm let. Přesto vybralo sanační firmu až letos.

Reakce MF:

Není pravda. Současný systém odstraňování škod je založen na jednotlivých návazných krocích, které podle platných zákonů nelze vynechat a proces urychlit. (Blíže viz Dosavadní postup odstraňování.) Právě na to, že je systém časově náročný, MF opakovaně upozorňuje, a proto také přišlo s návrhem na komplexní ekologickou zakázku, která by umožnila proces odstraňování škod urychlit.


 

E15 -Bez vypsání veřejné soutěže a bez konzultace s ministerstvem životního prostředí oslovili úředníci pět předem vybraných společností. Jak již tento týden informoval deník E15, zakázku téměř za 560 milionů korun přidělili společnosti Purum.

Reakce MF:

Výběrové řízení proběhlo zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V konkurenci pěti subjektů zvítězila nejnižší nabídka a navíc se cenu oproti předpokladu podařilo snížit o cca 19 mil. Kč. Neexistuje žádný zákonný důvod, proč by MF mělo organizaci soutěže konzultovat právě s MŽP, MŽP nic takového nepřísluší.


 

E15 -Podle dokumentů k případu odhalila analýza rizik závažné znečištění areálu Waltrovky již v roce 2002. O pět let později varovala další analýza před možností tvorby takzvaných sarkofágů obsahujících toxické kyanidové soli. A v roce 2008 zjistili geologové, že pražské metro vedoucí pod Waltrovkou může podobně jako polní drenáže odvádět kontaminované vody až k Vltavě. Ministerstvo financí se o případ začalo zajímat až loni, když odbor životního prostředí pražského magistrátu vyhlásil havarijní stav.

Reakce MF:

Ministerstvo financí (resp. původně Fond národního majetku) se případem zabývá od samého začátku - právě MF (resp. FNM) bylo zadavatelem všech zakázek na průzkum lokality, analýzy rizik atd. Až po jejich dokončení je možno přistoupit k zadání zakázky na samotnou sanaci. Je zajímavé, že tentýž pan redaktor v o tři dny starším článku naznačoval, že žádné závažné znečištění v lokalitě není, a odvolával se na nepravdivou citaci mluvčího pražského dopravního podniku.


 

E15 -Havarijní stav byl ale ve Waltrovce vyhlášen už 22. dubna. Původní lhůta tří měsíců do zahájení sanace se nakonec ještě o půl roku prodloužila. Ministerstvo financí tedy mělo i po vyhlášení havarijního stavu na vypsání tendru devět měsíců. A to je podle zkušeností specializovaných firem dostatečná doba.

Reakce MF:

V dubnu 2009 byl předpoklad, že v brzké době bude vybrán vítěz komplexní ekologické zakázky a že neprodleně poté bude sanace zahájena. Ihned, jak bylo rozhodnuto, že se soutěž prodlouží, přistoupilo MF k zadání samostatné zakázky. I v mezidobí bylo MF aktivní - nechalo zpracovat nezbytnou projektovou dokumentaci.

Nejčtenější