Novinky

Ekologické závazky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky

Ekologické závazky státu

Staré ekologické škody

 • Škody způsobené 45 lety extenzivního komunistického hospodaření (před rokem 1992) v bývalých státních podnicích
 • Při prodejích podniků se stát zavázal, že tyto škody odstraní
 • Tento závazek je platný, právně vymahatelný a sankcionovatelný (riziko arbitráží)
 • Odkládáním řešení hrozí zvětšení rozsahu a objemu ekologických škod

Rozsah ekologických závazků státu

Od roku 1992 až do roku 2008:

 • ukončeno pouze 32 % z počtu ekologických smluv
 • vynaloženo pouze 27 % ze schválených garancí – vyčištěny především méně zamořené lokality

Rozsah ekologických závazků státu 

Dosavadní postup odstraňování

 • MF postupuje striktně podle zákona o veřejných zakázkách
 • Jednotlivé etapy odstraňování na každé jednotlivé lokalitě:
   1. Analýza rizik - nutno vypsat samostatné výběrové řízení
   2. Dodatečný průzkum- - nutno vypsat samostatné výběrové řízení
   3. Studie proveditelnosti- - nutno vypsat sam. výběrové řízení
   4. Pilotní pokusy
   5. Schválení postupu (MŽP,ČIŽP)
   6. Sanace - - nutno vypsat sam. výběrové řízení
   7. Monitoring- - nutno vypsat sam. výběrové řízení
   8. Postsanační monitoring- - nutno vypsat sam. výběrové řízení
   9. Potvrzení dosažení limitů (ČIŽP, supervizor)

Na většinu z navazujících kroků je povinnost vypsání výběrového řízení pro každou dílčí lokalitu podle zákona o veřejných zakázkách

A proto - na každé lokalitě je třeba:
minimálně 7 výběrových řízení
x
1-5 měsíců průběh výběrového řízení
=
v průměru 2 roky pouze na interní administrativu ! (v ideálním případě, pokud se nikdo neodvolá k ÚOHS)
=
od analýzy rizik až do začátku sanace uběhne minimálně cca 5 let

Historie odstraňování

Počty zahájených výběrových řízení:

rok počet

 • 2006 … 175
 • 2007 … 219
 • 2008 … 191

Zbývá ještě vypsat minimálně 1 100 výběrových řízení.

Proces byl na více než dva roky zastaven - v období od května 2004 do července 2006 bylo zadávání veřejných zakázek z rozhodnutí ministra financí pozastaveno.

Graf výdajů 1993 - 2007

 

Zakázka řeší pouze 51 % ekologických závazků MF

 • Kromě ekologických zátěží řešených jednou komplexní zakázkou existují další závazky ať už smluvní nebo “dobrovolně” přijaté Vládou ČR v celkovém objemu 209,5 mld. Kč. Komplexní zakázka řeší pouze 107,8 mld. Kč s DPH, tj. 51 % z celkových ekologických závazků MF.

Graf - Ekologické závazky MF - 1

 • Z toho MF musí vyřešit 156,2 mld. Kč svých zbývajících ekologických závazků. Plnění těchto závazků může významně ovlivnit výši deficitu veřejných financí, neboť při jejich vzniku nebyly promítnuty do deficitu veřejných financí a promítají se až při jejich čerpání.

Graf - Ekologické závazky MF - 2

 

Doporučované

Nejčtenější