Novinky

Aktuality

Ekozakázka MF - aktuality 2012/2011 a 2008.

ilustrace

Vydáno

Rozhodnutí zadavatele - MF - o zrušení zadávacího řízení (evidenční číslo VZ 60026142) dne 9.1.2012

Odůvodnění:
Vláda ČR usnesením č. 956 ze dne 21.12.2011 neschválila uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Ve smyslu § 23 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení je proto zadavatel povinen zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce zrušit. Dne 9.1.2012 zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení.

Vydáno

Usnesení vlády č. 956/2011 - k návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací - evidenční číslo VZ 60026142

ze dne 21. prosince 2011, které neschvaluje smlouvu na plnění veřejné zakázky a ukládá ministru financí v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení veřejné zakázky.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Návrh řešení ekologických závazků státu

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh řešení ekologických závazků - Strategické cíle MF České republiky při řešení ekologických zátěží.