Novinky

Strategické dokumenty

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Strategické dokumenty schválené vládou ČR

Klíčové vládní dokumenty

Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU klade důraz na komunikační aktivity ve vztahu k domácí a zahraniční veřejnosti a médiím a na způsoby prezentace předsednictví ČR.


 

Hlavní prioritní oblasti ČR během předsednictví EU

Motto „Evropa bez bariér“ má i politický a historický význam. Rok 2009 je rokem významných výročí – především dvacátého výročí pádu „železné opony“ a pátého výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie – která připomenou úspěšný projekt znovusjednocování Evropy.

Pouze ekonomicky silná a soudržná EU bez vnitřních bariér vycházející ze svých hodnot a kořenů bude schopná řešit složité globální problémy a své postavení v dnešním světě. Klíčovými tématy českého předsednictví proto budou Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě.

Zdroj: vláda ČR, aktualizováno 6.1.2009


Konsolidované znění Lisabonské smlouvy

Úřad vlády zveřejnil dne 20. března 2008 konsolidovanou verzi Lisabonské smlouvy:

Publikace je příspěvkem Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Parlamentního institutu a Odboru kompatibility Úřadu vlády do debaty o nové Smlouvě v české společnosti. Konsolidované znění má umožnit v ucelené podobě posoudit změny, které zavádí poslední novela zakládajících Smluv EU. Je určeno jak politickým zástupcům, kteří budou rozhodovat o ratifikaci, tak představitelům akademické obce, novinářům, studentům, neziskové sféře i široké veřejnosti. Více informací naleznete tiskové zprávě Úřadu vlády ČR ze dne 20. března 2008

Zdroj: Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR , publikováno březen 2008, ke stažení ve formátu pdf


PRIORITNÍ OBLASTI PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

  • Evropa konkurenceschopná a otevřená
  • Energetika udržitelná a bezpečná
  • Rozpočet pro budoucnost Evropy
  • Evropa jako globální partner
  • Evropa bezpečná a svobodná

Zdroj: Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti- publikováno 10/2007, ke stažení ve formátu pdf


Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie jako v pořadí druhá z členských zemí Evropské unie, které přistoupily k EU od 1. května 2004. Předsednictví je pro Českou republiku výzvou mimořádného rozsahu a významu a způsob, jakým se tohoto úkolu zhostí, ovlivní její image na dlouhou dobu po skončení předsednictví ČR v Radě. Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU proto klade důraz na komunikační aktivity ve vztahu k domácí a zahraniční veřejnosti a médiím a na způsoby prezentace předsednictví ČR.

Zdroj: Úřad vlády ČR, Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, materiál publikován v 07/2007, ke stažení ve formátu pdf

 

 

Doporučované

Nejčtenější