Novinky

Informativní materiály

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Informativní materiály k PRES

Kampaň českého předsednictví pro rok 2009 odstartovala

Dne 4. září 2008 oficiálně odstartovala první část komunikační kampaně k českému předsednictví EU, která potrvá do zveřejnění loga v listopadu 2008. Kampaň představil na společné tiskové konferenci premiér M. Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti zodpovědný za koordinaci příprav předsednictví A. Vondra. Kampaň nese název „Tváře českého předsednictví" a jejím cílem je vzbudit zájem o otázky týkající se našeho předsednictví a přispět k pocitu národní hrdosti s tím, že ČR se v následujícím roce po dobu šesti měsíců stane „prvním mezi rovnými" mezi členskými státy Evropské unie.

Cílem první fáze kampaně je originální a zábavnou formou upoutat pozornost a vzbudit zájem Čechů. Na první fázi kampaně naváže koncem roku část další, která již bude spíše vysvětlovacího charakteru. Ucelené aktuální informace k předsednictví na vládním serveru o EU http://www.euroskop.cz/ .
Publikováno 8.9.2008.  


Společný 18měsíční program předsednického tria Francie, České republiky a Švédska

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Lucemburku schválila 15. června 2008 Společný 18-měsíční program předsednického tria Francie, České republiky a Švédska (.PDF, 499 kB).

Osmnáctiměsíční program představuje pracovní náplň tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU. Tento kompromisní dokument v rozsahu cca 90 stran vymezuje trajektorii, po které se bude Rada EU po dobu osmnácti měsíců ubírat ve všech hlavních oblastech jejích politických aktivit. Centrálním koordinátorem jeho příprav v České republice je útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Program má Evropské unii zajistit tématickou kontinuitu při současném zohlednění politických priorit tří předsednických zemí.

Zdroj: The Council of the European Union (Evropská rada) , publikováno 18.6.2008/aktualizováno dne 25.7.2008


Portál vlády - Ptali jste se na přípravu Předsednictví ČR v Radě EU

Záznam z on-line rozhovoru ze dne 4. června 2008

Na otázky čtenářů portálu vlada.cz ve středu dopoledne 4. června odpovídali náměstci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová a Marek Mora. Na otázky týkající se příprav po stránce organizační a logistické odpovídala náměstkyně Jana Hendrichová, zatímco otázky týkající se obsahové stránky a priorit předsednictví zodpovídal náměstek Marek Mora.

Zdroj: www.vlada.cz, publikováno ke dni 4.6.2008


České předsednictví EU 2009 - Otázky a odpovědi

Zdroj: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, publikováno 03/2008 


Informační leták Euroskopu - k předsednictví Evropské unie

Zdroj: Portál Euroskop - Informace o probíhajícím i minulých předsednictvích Rady EU, publikováno 03/2007

 

Doporučované

Nejčtenější