Novinky

Výbor stálých zástupců schválil nařízení o ratingových agenturách připravené českým předsednictvím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 6. 3. 2009

Příprava nařízení o ratingových agenturách, které je významným bodem agendy českého předsednictví, doznala pokroku. Po intenzivních jednáních s členskými státy, vedených českým předsednictvím, schválil Výbor stálých zástupců členských států (tzv. Coreper) jednotnou pozici Rady k návrhu nařízení.

České předsednictví tak získalo mandát pro další jednání o finální podobě textu s Evropským parlamentem. Nařízení stanovuje podmínky pro činnost ratingových agentur v Evropské unii, jejich registraci a dohled, a představuje jedno z opatření reagujících na současnou finanční krizi. Regulace ratingových agentur je důležitým krokem v rámci naplňování akčního plánu Evropské unie.

V navrhovaném nařízení jsou dále stanovena pravidla pro vydávání ratingů, informování investorské veřejnosti, a konečně i pro prevenci střetů zájmů při samotné činnosti ratingových agentur. Ty by měly uveřejňovat informace o historické úspěšnosti ratingů, které vydaly, což by umožnilo posouzení jejich kvality ze strany uživatelů (finančních institucí a investorské veřejnosti).

Zásadní změnu přináší také dohled nad činností ratingových agentur. Pro jejich registraci a dohled budou vytvořena kolegia orgánů dohledu, která by měla umožnit lepší koordinaci činnosti a výměnu informací mezi jednotlivými členskými státy.

Proces schvalování nařízení o ratingových agenturách je oproti standardní situaci v Evropských institucích neobvykle rychlý. Evropská komise publikovala návrh nařízení teprve v listopadu loňského roku. Zásadní část vyjednávání tak připadla právě na české předsednictví. To iniciovalo řadu úprav, jež mají vést k nastavení adekvátnějších podmínek pro činnost ratingových agentur, a zároveň k efektivnějšímu dohledu nad jejich činností. Finální text nařízení podléhá ještě schválení Evropským parlamentem, který by měl projednávání uzavřít ještě během tohoto volebního období, tedy nejpozději v květnu.

Schválení kompromisního textu nařízení je významným pozitivním krokem vůči trhům a investorům. Rovněž je jasným signálem pro globální partnery EU - regulace ratingových agentur bude jedním z klíčových bodů dubnového jednání zemí G20.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější