Novinky

Výbor stálých zástupců i Evropský parlament schválily nařízení o ratingových agenturách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 23. 4. 2009

Nařízení o ratingových agenturách - významný bod agendy českého předsednictví – dnes schválily Výbor stálých zástupců členských států (tzv. Coreper), ale i Evropský parlament. Finální potvrzení kompromisního textu nařízení, připraveného českým předsednictvím, je důležitým krokem k posílením transparentnosti finančních trhů.

Přijetí nařízení o ratingových agenturách je jasným signálem pro investory a globální partnery EU. Jeho obsahem jsou především podmínky pro registraci ratingových agentur v EU, pravidla pro vydávání ratingů, prevenci střetů zájmů a pro větší transparentnost činnosti ratingových agentur. Ty budou nadále např. uveřejňovat informace o historické úspěšnosti ratingů, které vydaly. Toto opatření by mělo umožnit posuzování kvality ratingů ze strany jejich uživatelů - finančních institucí a investorské veřejnosti.

Zásadní novinkou je dohled nad činností ratingových agentur v rámci Evropské unie, kdy budou vytvořena kolegia, sdružující orgány dohledu z jednotlivých členských států. Tento systém by měl umožnit lepší koordinaci a výměnu informací při výkonu dohledu nad ratingovými agenturami v celé Evropské unii.

Nařízení také přináší určité povinnosti finančním institucím. Nově se zavádí pravidla pro ratingové agentury ze zemí mimo Evropskou unii, které vydávají ratingy využívané finančními institucemi v EU. Velké ratingové agentury se sídlem mimo EU budou muset zřídit pobočku na území Evropské unie, která bude odpovědna za kvalitu jejich ratingů využívaných v Evropě (tzv. režim endorsementu). Malé ratingové agentury ze zemí, kde existuje adekvátní regulace ratingů, budou moci požádat o výjimku z této povinnosti (tzv. režim ekvivalence a certifikace).

Proces schvalování nařízení o ratingových agenturách byl oproti standardní situaci v Evropských institucích neobvykle rychlý. Evropská komise publikovala návrh textu teprve v listopadu loňského roku. Zásadní část vyjednávání s členskými státy proběhla pod taktovkou českého předsednictví, které připravilo návrh kompromisního textu schváleného Výborem stálých zástupců členských států (Coreper) počátkem března. V rámci intenzivních jednání s Evropským parlamentem se českému předsednickému týmu podařilo velmi efektivně připravit společnou kompromisní pozici, kterou nyní formálně potvrdily jak Coreper, tak Evropský parlament.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější