Novinky

Společné prohlášení k poskytnutí střednědobé finanční pomoci Rumunsku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Společné prohlášení českého předsednictví v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti a Evropské komise k poskytnutí střednědobé finanční pomoci Rumunsku.

V Praze 11. 3. 2009

Ve světle nepříznivých dopadů globální finanční krize na hospodářskou a finanční situaci v Rumunsku vyjadřují české předsednictví v Radě ECOFIN a Evropská komise připravenost Evropské unie podpořit Rumunsko, aby se vyhnulo rizikům vzrůstajícího tržního napětí a řádným způsobem odstranilo makroekonomické nerovnováhy.

Komise je v úzkém kontaktu s rumunskými úřady a Mezinárodním měnovým fondem a pracují na společném řešení, které posílí rumunskou makroekonomickou situaci a podpoří platební bilanci formou pro-aktivního multilaterálního finančního balíku postaveného na pojistném principu.

Finanční pomoc je podmíněna silným závazkem rumunské vlády realizovat program adekvátní hospodářské politiky. Je potřeba zapojit veškeré politické nástroje a účastníky za účelem zajištění makroekonomické a finanční stability, fiskální konsolidace a udržitelnosti. Naplňování podmínek makrofinanční pomoci Evropské unie bude sledováno Komisí ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem.

Kontext

Nástroj makrofinanční pomoci byl aktivován nařízením Rady 332/2002 a slouží k provedení mechanismu na základě článku 119 Smlouvy, pomocí něhož EU může poskytnout vzájemnou pomoc členskému státu mimo eurozónu, u něhož „nastaly nebo vážně hrozí obtíže s jeho platební bilancí vyplývající z celkové nerovnováhy jeho platební bilance nebo z typu měny, kterou má k dispozici“.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější