Novinky

Setkání ministrů financí České republiky a Malty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze, 16. 3. 2009

Český ministr financí Miroslav Kalousek přijal 16. března 2009 v Praze svého maltského kolegu - ministra financí, hospodářství a investic Tonio Fenecha.

Ve světle příprav na březnové zasedání Evropské rady v Bruselu, následované dubnovým summitem G20 v Londýně, spolu ministři hovořili hlavně na téma současné hospodářské a finanční situace, ale i o opatřeních v boji proti krizi. Dotkli se otázky implementace tzv. Plánu obnovy a zodpovědné fiskální politiky v obtížných časech. Stranou pozornosti nezůstaly aktuální výstupy ze sobotního setkání ministrů financí zemí G20 v britském Horshamu, jehož se Miroslav Kalousek v roli předsedy Rady pro hospodářské a finanční záležitosti zúčastnil.

Dalším bodem debaty byla problematika regulatorního a dohledového rámce Evropské unie a prevence hospodářských krizí do budoucna. Při této příležitosti seznámil český ministr svého maltského kolegu se záměry a představami českého předsednictví v dané oblasti. Diskusi k reformě dohledového uspořádání finančních institucí v EU plánuje české předsednictví na neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které v Praze proběhne počátkem dubna.

V neposlední řadě se ministři dotkli aktuální situace v projednávání tzv. směrnice Solventnost II. Ta zavádí nový režim solventnosti pro pojistný sektor a zároveň integruje existujících 13 směrnic pro oblast pojišťovnictví do jediného právního předpisu.

Oba ministři si vyměnili názory na některé daňové otázky, jež se v současnosti řeší na úrovni Evropské unie. Za jednu z priorit českého předsednictví označil Miroslav Kalousek boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější