Novinky

Prohlášení neformálního ECOFINu (Praha 4.04. 2009)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 4. 4. 2009

Prohlášení neformálního ECOFINu

„Ministři diskutovali o vývoji na finančních trzích a o účetních standardech. Přivítali dohodu dosaženou v rámci G20 ohledně klíčových kroků, které mají podniknout instituce vydávající standardy do konce roku 2009. Obzvláště uvítali shodu na tom, že by se měly vylepšit účetní standardy ocenění finančních produktů, a to vzhledem k jejich likviditě a danému investičnímu horizontu a při současném potvrzení rámce účetnictví na základě reálné hodnoty. Také přivítali výzvu, aby instituce vydávající účetní standardy pracovaly urychleně s dohledovými orgány na dosažení jasnosti a soustavnosti uplatňování standardů oceňování na mezinárodní úrovni.

Ministři vzali na vědomí, že zatímco pravidla finančního výkaznictví jsou stěžejní pro důvěru investorů, mohou nepatřičně zesilovat procykličnost, čemuž je třeba se vyhnout. Ministři podpořili dohodu G20 k implementaci řady opatření ke snížení procykličnosti, včetně požadavků na vytváření rezerv zdrojů bank v časech prosperity. Je také důležité věnovat se ocenění aktiv na problematických trzích, kde tržní cena nemůže fungovat jako důvěryhodný ukazatel.

Americká instituce, která zavádí účetní standardy, v současné době připravuje nová účetní pravidla s cílem zajistit přesné ocenění aktiv na nelikvidních trzích, které nefungují správně. Tento návod může zajistit finančním institucím větší flexibilitu při odklonu od užívání narušených cen. Dále navrhují změnu účtování oprávek dle současných účetních standardů US GAAP . Tyto změny mohou vést k významnému odklonu mezinárodní účetní praxe pro finanční instrumenty.

Ministři proto žádají IASB, aby úzce spolupracovala s FASB, tak aby byla tato záležitost okamžitě řešena s cílem zajistit stejné zacházení a aplikaci paralelních standardů v systémech IFRS a US GAAP, aby se zabránilo riziku narušení konurenčního prostředí.

Ministři znovu zdůrazňují stěžejní důležitot sbližování účetních standadů na mezinárodní úrovni. Adekvátní transparentnost finanční situace bank je klíčem k obnovení důvěry na finančních trzích.“ Předsednictví vyzývá Komisi k revizi fungování nařízení z roku 2002 o mezinárodních účetních standardech.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější