Novinky

Předběžná dohoda evropských institucí o nařízení o ratingových agenturách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 17. 4. 2009

Příprava nařízení o ratingových agenturách, které je významným bodem agendy českého předsednictví, doznala znatelného pokroku. Po intenzivních jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, vedených českým předsednictvím, došlo k předběžné dohodě o znění nařízení.

Obsahem nařízení jsou především podmínky pro registraci ratingových agentur v Evropské unii, pravidla pro vydávání ratingů, prevenci střetů zájmů a pro zvýšení transparentnosti ratingových agentur. Nově se zavádí pravidla pro ratingové agentury ze zemí mimo EU, které vydávají ratingy využívané finančními institucemi v EU. Zásadní novum je dohled nad činností ratingových agentur v rámci EU, kdy budou vytvořeny kolegia orgánů dohledu, která by měla umožnit lepší koordinaci dohledu ratingových agentur.

Dohoda o kompromisním textu nařízení je významným krokem k posílení transparentnosti finančních trhů. Předběžně dohodnutý text podléhá ještě finálním schválením Evropským parlamentem a Radou EU, která se očekávají v nejbližších dnech.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější