Novinky

Ministr financí Miroslav Kalousek se zúčastnil zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 27. 4. 2009

Ve dnech 25. – 26. dubna se ve Washingtonu uskutečnilo Jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) za účasti delegace České republiky vedené ministrem financí a guvernérem SB za Českou republiku Miroslavem Kalouskem a guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, jenž je zároveň guvernérem MMF za ČR.

Ministr financí Miroslav Kalousek se v rámci Jarních zasedání zúčastnil rovněž jednání Mezinárodního měnového a finančního výboru (IMFC), který je primárním poradním orgánem Rady guvernérů MMF. Z titulu předsedy Rady ECOFIN seznámil přítomné účastníky zasedání IMFC se společným stanoviskem členských zemí EU k aktuální globální hospodářské krizi a roli MMF v ní.

V uvedeném stanovisku podporuje Evropská unie nárůst zdrojů MMF (samotná EU přislíbila agregovaný příspěvek ve výši 75 mld. EUR). EU dále vítá snahu MMF o zjednodušení přístupu jeho členů k úvěrovým zdrojům ve formě tzv. flexibilní úvěrové linky (Flexible Credit Line). Rovněž pozitivně vnímá zdvojnásobení limitů ke zvýhodněnému financování zemí s nízkými příjmy. Evropská unie vzala na vědomí tzv. Manuelovu zprávu, týkající se možných reforem MMF. Jedná se o komplexní a složitou otázku, která bude vyžadovat pečlivé posouzení. Na řešení reforem je připravena se aktivně podílet.

Evropská unie podporuje otevřený a transparentní proces výběru nejvyšších představitelů MMF a SB, stejně jako posílení dohledu MMF nad finančním sektorem. V oblasti mezinárodního obchodu pokládá za důležité úspěšné ukončení rozhovorů z Dohá. To by představovalo jasný signál proti veškerým formám protekcionismu – jedné z priorit českého předsednictví v EU.

Na programu české delegace byla také řada bilaterálních schůzek s vrcholným managementem Světové banky (mj. s její vrchní ředitelkou Ngozi Okonjo-Iweala a viceprezidentem pro region Evropy a střední Asie Shigeo Katsu). Tématy schůzek byly aktuální ekonomické otázky, reakce SB na globální hospodářskou krizi, její řešení v rozvojových zemích a urychlení reforem týkajících se posílení hlasu rozvojových zemí v SB s ohledem na závěry londýnského summitu G20.

Zástupci Světové banky Českou republiku ocenili za obezřetnou fiskální politiku. Jak uvedli, vnímají rozdíly mezi jednotlivými zeměmi regionu střední a východní Evropy a pokládají za důležité jejich rozlišování na základě reálných ekonomických ukazatelů. V této souvislosti český ministr financí připomněl, že ČR je připravena se finančně podílet na navýšení zdrojů MMF ve výši 1,03 mld. EUR. „Z hlediska makroekonomických rovnovah ve fiskální disciplíně a zadluženosti domácností prakticky pouze v domácí měně je ČR v podstatně výhodnější pozici než její sousedé v regionu. Skutečnost, že jsme dokázali bleskově reagovat na navýšení zdrojů MMF, jen dokládá, že ten, kdo dokáže rychle poskytnout pomoc, na tom nemůže být tak špatně,“ zdůraznil Miroslav Kalousek.

Na navýšení zdrojů MMF se po dohodě členských států EU budou podílet jen ty země, které jejich finanční a ekonomická situace nenutí čerpat protikrizovou pomoc od mezinárodních finančních organizací.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější