Novinky

Evropské celní správy budou pokračovat v usnadňování celních procedur při dovozech a vývozech zboží

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze, 27. 3. 2009

V Praze dnes skončilo setkání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, kandidátských zemí Chorvatska a Turecka, dále pak Srbska, Makedonie, Norska a Švýcarska. Motem setkání bylo „Moving forward together“ – Společně kupředu. Generální ředitelé projednali tzv. Pražskou výzvu, která nastínila zásadní směry vývoje v oblasti elektronizace celního řízení (e-Customs).

Setkání generálních ředitelů pořádalo ve dnech 26. a 27. března Generální ředitelství cel České republiky v rámci předsednictví EU společně s Evropskou komisí (DG TAXUD, program Customs 2013). Jeho cílem bylo prodiskutovat zásadní otázky dalšího rozvoje automatizace celních procedur a dát nový impuls programu e-Customs.

„Evropský celní systém prochází v současné době zásadní změnou spojenou s prováděním společné bezpečnostní rizikové analýzy, s přípravou implementace modernizovaného celního kodexu a postupným nasazováním systémů náročného programu e-Customs, který bude znamenat přechod k bezpapírovému celnímu řízení, tedy další usnadnění mezinárodního obchodu a tím zvýšení konkurenceschopnosti EU na světovém trhu,“ uvedl náměstek ministra financí ČR Peter Chrenko.

„Kromě kontrolních rolí má celní správa v řetězci mezinárodního obchodu i další úkol, kterým je usnadňování obchodu. Výměna informací musí být rychlá, spolehlivá a bezpečná.Spolupráce s obchodní veřejností je velmi důležitá pro úspěch projektů e-Customs, proto jsme také jako součást tohoto semináře pozvali zástupce mezinárodní organizace, tedy OSN i podnikatelského sektoru, aby nás seznámili se svými praktickými zkušenostmi i názory na projekty e-Customs,“ uvedl generální ředitel Celní správy ČR Pavel Novotný.

e-Customs je nástrojem pomoci zahraničnímu obchodu EU

Program s pracovním názvem e-Customs byl nastartován v roce 2002. V té době již byl zahájen provoz prvního evropského celního informačního systému – NCTS (New Computerized Tranzit System) – pro řízení a kontrolu operací tranzitu zboží mezi smluvními stranami Úmluvy o společném tranzitu, tedy tehdejšími členskými státy EU, zeměmi ESVO a čtyřmi kandidátskými státy EU (Slovensko, Polsko, Maďarsko a ČR). Úspěšný provoz NCTS, sílící požadavky obchodu na modernizaci celního řízení a požadavek Rady vedly k pověření Evropské komise (DG TAXUD) naplánovat a ve spolupráci s členskými státy uvést do provozu další celní systémy s cílem zcela přejít od písemné k elektronické formě celního prohlášení. Od kompletní elektronizace lze očekávat urychlení, zpřesnění a zlevnění příslušných transakcí a výrazné usnadnění zahraničního obchodu.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější