Novinky

Českému předsednictví se podařilo ukončit vyjednávání o směrnici Solvency II

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 26. 3. 2009

Českému předsednictví se podařilo ukončit vyjednávání o směrnici Solvency II, o níž se diskutovalo v Evropské unii poslední dva roky. Přelom byl dosažen až po náročných a obtížných vyjednáváních jak v Radě EU, tak s Evropským parlamentem.

Vlastní kompromis byl dnes předběžně odsouhlasen Evropským parlamentem a podpořen COREPEREM. Byly vyřešeny dvě hlavní citlivé otázky, které představovaly nejzávažnější překážky. U první z nich – režimu podpory skupin – se obě instituce dohodly, že ji do směrnice nezahrnou a že se k ní vrátí, až po několika letech. Druhá otázka, zacházení s akciovým rizikem, zahrnuje tzv. durační přístup („duration approach“). Ten bude možné použít jen, zanese-li jej členský stát do své legislativy, a to jen na jednoznačně vymezené produkty životního pojištění. Formální schválení COREPEREM se očekává příští středu, hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu pak později v průběhu tohoto měsíce.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější