Novinky

Ministr financí jednal s evropským komisařem pro daně a cla László Kovácsem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Ministr financí Miroslav Kalousek se 10. listopadu 2008 setkal s komisařem Evropské komise pro oblast daní a celní unie László Kovácsem. Předmětem jednání byla především příprava českého předsednictví v Radě Evropské unie a jeho priority v oblasti daní a cel.

Během návštěvy se komisař setkal i s dalšími zástupci Ministerstva financí. Peter Chrenko, náměstek ministra financí v oblasti daní a cel, komisaře Kovácse informoval o probíhajících daňových reformách v České republice.

V rámci příprav předsednictví ČR v Radě EU je Praha častým cílem návštěv komisařů EK, kteří se seznamují s prioritami české vlády v oblastech spadajících do jejich kompetencí. V uplynulém týdnu navštívili ČR komisařka Meglena Kuneva (odpovědná za oblast ochrany spotřebitele) a Janez Potočnik (komisař pro oblast vědy a výzkumu).

Radka Kohutová
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější