Novinky

Kontakty MF pro předsednictví EU

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Kontakty MF - předsednictví ČR v Radě EU - 2009

oddělení Komunikace MF

Radka Kohutová - servis MF pro CZ PRES

oddělení Koordinace agendy EU

Iva Štveráková - vedoucí oddělení 531

 

Další kontakty MF pro předsednictví ČR v Radě EU - 2009 (jiné zdroje)

KDO je KDO

SEKCE PRO PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

Stránky českého předsednictví EU - Logo - Předsednictví ČR v Radě EU 2009

Webová stránka českého předsednictví EU

  • Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU http://www.eu2009.cz/ je hlavním komunikačním nástrojem předsednictví v průběhu první poloviny roku 2009. Web je připraven pro českou i zahraniční veřejnost. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim. To vše ve třech jazycích – v češtině, angličtině a ve francouzštině.
  • Portál bude denně aktualizován až do konce předsednictví 30. června 2009. Kompletně on-line ale bude minimálně do konce roku 2011.
  • Další informace

 

Doporučované

Nejčtenější