Novinky

K předsednictví ČR v Radě EU

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Předsednictví ČR v Radě EU

Informace a odkazy týkající se předsednictví ČR v Radě EU.

Stránky českého předsednictví EU Logo - Předsednictví ČR v Radě EU 2009

Webová stránka českého předsednictví EU

 • Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU http://www.eu2009.cz/ bude hlavním komunikačním nástrojem předsednictví v průběhu první poloviny roku 2009. Web je připraven pro českou i zahraniční veřejnost. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim. To vše ve třech jazycích – v češtině, angličtině a ve francouzštině.
 • Portál bude denně aktualizován až do konce předsednictví 30. června 2009. Kompletně on-line ale bude minimálně do konce roku 2011.

Úřad vlády - centrální koordinátor příprav na české předsednictví v roce 2009

Euroskop.cz (Úřad vlády ČR)

 • Informace o jednotlivých předsednických zemích na stránkách Euroskopu
 • Další zajímavé odkazy a informace naleznete na Euroskopu v rubrice Odkazy a informace o EU

Institut státní správy pro předsednictví ČR v Radě EU

Stálé zastoupení ČR v Bruselu (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

 • sekce EU 2009 české předsednictví - stránky Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu (aktuality z Bruselu a přípravy na předsednictví na Stálém zastoupení)

Kalendář akcí 

 • Kalendář akcí portálu Euroskop - kalendář nabízí přehled akcí pořádaných na téma Evropská unie v České republice. V Kalendáři akcí lze hledat podle jednotlivých dnů, měsíců nebo regionů. Kalendář vedle připravovaných akcí rovněž nabízí informace o již proběhlých aktivitách.
 • Kalendář akcí Stálého zastoupení ČR v Bruselu - nabízí přehled o českých akcích v EU a Belgii, včetně jednání českých představitelů v EU. Kalendář je aktualizován průběžně.

BusinessInfo - Oficiální portál pro podnikání a export

Předsednictví ČR v Radě EU

 • fakta k Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se specifickým zaměřením na oblasti podstatné pro podnikatelskou veřejnost. Kromě informací týkajících se významu, organizace a základních principů předsednictví přinášíme i přehled navrhovaných priorit a cílů českého předsednictví či stanoviska podnikatelských organizací. České předsednictví probíhá v prvním pololetí roku 2009, tj. v období od 1. ledna do 30. června 2009.
 • Role rezortů při výkonu předsednictví

Organizační zajištění předsednictví ze strany MF ČR

 • Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) bude v průběhu předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009 zodpovědné za výkon předsednické funkce v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (Rada ECOFIN), včetně jednotlivých výborů a pracovních skupin jí podřízených. Úkolem předsednické země je vést jednání a nacházet kompromisy s ostatními členskými státy, prezentovat stanoviska Rady dalším institucím EU a celkově ji reprezentovat vůči třetím zemím a mezinárodním institucím. Klíčová je přitom úloha ministra – předsedy Rady, který je v této funkci nezastupitelný. Od ledna do června 2009 bude ministr financí předsedat pěti zasedáním Rady ECOFIN (čtyři v Bruselu a jedno v Lucemburku), v dubnu pak bude v Praze hostit neformální setkání ministrů hospodářství a financí (tzv. neformální ECOFIN). Na začátku předsednictví ministr představí program jednání Rady ECOFIN v Evropském parlamentu. Dále bude reprezentovat EU na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a zúčastní se např. výročního zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Eurocentra - informační místa, na které se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie

Jednotlivá Eurocentra poskytují informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízejí velkou škálu informačních materiálů a celou řadu dalších doplňkových služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU. Cílem Eurocenter je podporovat informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu o tématech Evropské unie.

 • Kontakty na Eurocentra v jednotlivých regionech naleznete na webových stránkách portálu Euroskop.cz/eurocentra.

WEBOVÉ PREZENTACE CZ PRES NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH RESORTŮ

Aktualizováno: červenec 2008

 

Doporučované

Nejčtenější