CZ EN

Veřejné prohlášení FATF z 24. června 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 24. června 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení.

Dne 24. června 2016 vydal FATF v rámci svého plenárního zasedání v Busanu ( Jižní Korea), nové veřejné prohlášení (tzv. "Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tato země pro světový finanční systém představuje.

FATF je nadále znepokojen tím, že KLDR neřeší značné nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu,  které představují významnou hrozbu pro integritu mezinárodního finančního systému. FATF vybízí KLDR k urychlenému a efektivnímu odstranění těchto nedostatků. FATF má dále obavy z hrozby nelegálních aktivit v KLDR ve vztahu k šíření zbraní hromadného ničení a jejího financování.

FATF znovu potvrzuje svojí výzvu a nabádá všechny státy, aby vyzvaly své finanční instituce, aby věnovaly zvýšenou opatrnost obchodním vztahům a transakcím s KLDR, včetně společností a finančních institucí se sídlem v KLDR a subjektů za ně jednajících.  Vedle této zvýšené kontroly by měly všechny státy aplikovat účinná protiopatření a cílené sankce v souladu s Rezolucemi OSN, aby ochránily svůj finanční sektor před rizikem praní peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Státy by rovněž měly zabránit tomu, aby byly korespondenční vztahy zneužívány k obcházení protiopatření a postupů ke zmírnění rizik a provést revizi stávajících dceřiných společností a poboček společností z KLDR.

Ve vztahu k Iránu FATF již na rozdíl od přechozího veřejného prohlášení nevyzývá své členy a další státy k protiopatřením, ale aby aplikovaly opatření zvýšené kontroly přiměřená rizikům pocházejícím z této jurisdikce.

FATF vítá, že Írán schválil Akční plán k řešení strategických nedostatků v oblasti AML/CFT, včetně politického závazku na vysoké úrovni jej plnit a rozhodnutí požádat o technickou pomoc při jeho provádění. FATF tedy pozastavuje protiopatření vůči Íránu na období 12 měsíců.

Dalším dokumentem, který FATF dne 24. června 2016 zveřejnil, je "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se veřejným prohlášením zavázaly k akčnímu plánu k odstranění nedostatků, který zpracovaly společně
s FATF. Jedná se o tyto země: Afganistán,Bosna a Hercegovina, Guyana, Irák, Jemen, Laos, Sýrie, Uganda a Vanuatu.

Za země, které od posledního hodnocení učinily významný pokrok a nebudou nadále předmětem dohledu v rámci „Improving Global AML/CFT Compliance“, FATF v dokumentu označuje Myanmar a Papuu Novou Guineu.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.