CZ EN

Upřesnění stanoviska k § 15 AML zákona

Upřesnění stanoviska k § 15 AML zákona

Na základě zkušeností z praxe upřesnil FAÚ své stanovisko nazvané „Neuskutečnění obchodu podle § 15 zákona č. 253/2008 Sb.“: Pokud povinná osoba vyzve klienta k součinnosti a do té doby pozdrží uskutečnění transakce, může s podáním OPO vyčkat přiměřenou dobu na reakci klienta. Podrobněji viz část „Stanoviska Finančního analytického útvaru“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář