Novinky

Rizikové jurisdikce z hlediska praní peněz a financování terorismu

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Mezinárodní sankce
  • Veřejný sektor
  • Boj proti podvodům
  • FATF
  • Riziková jurisdikce
  • Finanční analytický úřad

Rizikové jurisdikce

21. června 2013 FATF publikoval veřejné prohlášení („Public Statement“), ve kterém vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit finanční systémy proti rizikům praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země představují. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu. KLDR má zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu.

V uvedeném prohlášení jsou dále identifikovány země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které neučinily dostatečný pokrok v odstranění nedostatků nebo se nezavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění těchto nedostatků. Jedná se o tyto země: Barma/Myanmar, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Jemen, Keňa, Nigérie, Pákistán, Sv. Tomáš a Principe, Sýrie, Tanzánie, Turecko a Vietnam.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.

Dalším dokumentem, který FATF zveřejnil je „Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process“. Zde jsou identifikovány jurisdikce, jejichž systém AML/CFT vykazuje rovněž strategické nedostatky, ale které se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Bangladéš, Kambodža, Kuba, Kuvajt, Kyrgystán, Laos, Maroko, Mongolsko, Namíbie, Nepál, Nigérie, Nikaragua, Súdán, Tádžikistán, Zimbabwe.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Ze seznamu rizikových jurisdikcí byl na základě učiněného pokroku vyjmuta Bolívie, Brunej, Filipíny, Srí Lanka a Thajsko.

Doporučované

Nejčtenější