CZ EN

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

Dne 18. října 2013 vydal FATF své nové veřejné prohlášení („Public Statement“),v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit finanční systémy proti rizikům praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém představují. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu, v KLDR pak přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu.

V uvedeném prohlášení FATF vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které neučinily dostatečný pokrok v odstranění těchto nedostatků nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění těchto nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko, Barma/Myanmar, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Jemen, Keňa, Pákistán, Sýrie, Tanzanie a Turecko.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.

Oproti předchozímu veřejnému prohlášení FATF z června 2013 byly z tohoto seznamu vyjmuty Vietnam a Sv. Tomáš a Princův ostrov.

Dalším dokumentem, který FATF dne 18. října 2013 zveřejnil je „Improving  Global AML/CFT Compliance: On-going Process“.Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Afghánistán, Albánie, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Bangladéš, Irák, Kambodža, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Namibie, Nepál, Nikaragua, Súdán, Tádžikistán, Vietnam a Zimbabwe.

Za zemi, která od posledního hodnocení neučinila dostatečný pokrok FATF v dokumentu zvláště označuje Mongolsko.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu AML zákona přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Od posledního hodnocení se v seznamu neobjevují: Maroko a Nigérie.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.