Novinky

Digitální měny

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Pokyn MF
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám

Vzhledem ke stále širšímu používání tzv. „digitálních měn“, jak je např. Bitcoin, vydal dne 16. září 2013 Finanční analytický útvar Metodický pokyn č. 2, kterým vyzývá povinné osoby, aby při své činnosti věnovaly obchodům s těmito snadno zneužitelnými prostředky náležitou pozornost. Podle tohoto pokynu je třeba za velmi rizikové k posouzení a k rozhodnutí o dalších opatřeních podle okolností považovat všechny platby za použití digitálních měn nad hodnotu 1.000 EUR a vždy jako podezřelý obchod postupem podle § 18 AML zákona oznamovat FAÚ všechny transakce spojené s takovými měnami nad hodnotu 15.000 EUR.

Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám (.PDF, 97 kB)

Doporučované

Nejčtenější