Novinky

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Evropská komise
  • Evropská rada
  • Mezinárodní sankce
  • Finanční analytický úřad

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde  lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.

Doporučované

Nejčtenější