Novinky

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

 • Financování terorismu
 • Mezinárodní sankce
 • Restriktivní opatření
 • Terorismus
 • Zahraniční obchod
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Aktualizováno 29. 11. 2016 17:00
 • Aktualizace odkazu na externí web
 • Aktualizace odkazu na externí web EK
 • Aktualizace odkazů - přidání EUR-LEX
 • Aktualizace odkazu na externí web EK - Sankční seznam EU
 • Aktualizace publikovaných informací, včetně odkazu na externí web

Odkazy na zdroje informací a doporučení k využití

Přehled účinných předpisů stanovujících mezinárodní sankce jakož i konsolidovanou verzi sankčního seznamu EU lze nalézt prostřednictvím odkazu:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

Stránka Evropské služby pro vnější akci (EEAS), kde je odkaz na aktuálně účinné sankce („Restrictive measures in force“), pod kterým se otevře ve formátu pdf přehled všech opatření, přijatých na úseku SZBP orgány ES, z nichž bezprostředně účinnými právními akty jsou pouze nařízení (regulations) a rozhodnutí (decisions).

MF upozorňuje na skutečnost, že u rozhodnutí Rady se podle Smlouvy o Evropské unii (zejména jejího čl. 29) nejedná o rozhodnutí přímo aplikovatelná, kterými by byla rozhodnutí vydaná na základě Smlouvy o fungování EU, ale o novou formu předpisu, který byl dříve označován jako „společný postoj“ a který zavazuje pouze členské státy. Pro nepřesnosti v českém překladu některých předpisů doporučujeme pracovat s anglickou verzí.

Dále MF upozorňuje, že v souvislosti s mnohdy téměř až překotným vývojem v oblasti sankční politiky EU (viz např. sankce přijaté EU vůči Ukrajině a Rusku v souvislosti s tzv. ukrajinskou krizí), některé internetové stránky spravované Komisí, Radou nebo EEAS nejsou vždy dostatečně včas či často aktualizovány. Týká se to mj. právě stránek, kde mají být prezentovány účinné sankční předpisy („Restrictive measures in force“) a kdy se ne vždy lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu MF FAÚ doporučuje používat raději veřejně (zdarma) přístupnou aplikaci EUR-Lex – přístup k právu Evropské unie, kde k zveřejněné poslední konsolidované verzi lze jednoduše dohledat poslední navazující (změnové či prováděcí) předpisy.

Sankční seznam EU (konsolidovaná verze) - seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce; pro povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. jde o osoby, subjekty nebo orgány ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Po načtení stránky je třeba postupovat podle tam uveřejněných pokynů a soubor na pozici 1. Consolidated list v XML formátu uložit do počítače (pravé tlačítko myši + „Uložit cíl jako“). Poté doporučujeme soubor v počítači otevírat v programu MS Office Excel jako tabulku XML. Po otevření souboru celou tabulku označit a po zadání klávesové zkratky „Ctrl+F“ do vyhledávacího pole zadat název prověřovaného subjektu. Vzhledem k průběžným změnám seznamu EU doporučujeme před každým vyhledáváním subjektu vždy stáhnout a do počítače uložit aktuální znění z daného dne.

V případě konkrétních dotazů se na nás obracejte prostřednictvím emailu fau@mfcr.cz.

  

Doporučované

Nejčtenější