Novinky

Zpravodaj MF - 9/2022

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 9/2022

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč

Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč

Vláda dne 26. září 2022 schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023 s příjmy 1 928 mld. Kč a výdaji 2 223 mld. Kč. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 295 mld. Kč, tj. o 35 mld. Kč nižší než novelizovaný rozpočet na rok 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.   

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, zdravotních pojišťoven, státních fondů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zprávu o řízení státního dluhu. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021

Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M

Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M

Vykazování přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v Části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M podle účelových znaků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje školící akce na podzim 2022 z oblasti správy poskytovaných prostředků, finanční kontroly, řízení rizik a aplikace principů 3E.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Nová konfigurace připojení k RVO – produkční prostředí

Nová konfigurace připojení k RVO – produkční prostředí

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s provozem Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (RVO) oznamuje provozovatelům hazardních her změnu konfigurace připojení k DNS pro produkční prostředí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nová konfigurace připojení k RVO – produkční prostředí

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k centralizovaným VZ

Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 1 EV

Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 1 EV

Příručka pro odběratele – Centrální nákup osobních vozidel s elektrickým pohonem - kategorie 1 EV.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 1 EV

Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 2 EV

Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 2 EV

Příručka pro odběratele – Centrální nákup osobních vozidel s elektrickým pohonem - kategorie 2 EV.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příručka pro odběratele – elektrický pohon kategorie 2 EV

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2022

Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna deficitem ve výši 231,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 218,0 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2022

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2022

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 18/2022

Cenový věstník 18/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 18/2022

Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy Vázání prostředků za neobsazená místa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků

Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Metodický pokyn k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Metodický pokyn k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání základního povolení vydává toto aktualizované znění metodického pokynu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Metodická informace ve věci kaucí poskytnutých v souvislosti s povolením k umístění herního prostoru

Metodická informace ve věci kaucí poskytnutých v souvislosti s povolením k umístění herního prostoru

Metodická informace odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu ve věci kaucí poskytnutých v souvislosti s povolením k umístění herního prostoru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická informace ve věci kaucí poskytnutých v souvislosti s povolením k umístění herního prostoru

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2022

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2022

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 a její aktualizace.

Datum uveřejnění: 26. 9. 2022
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 10. 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2022

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2022

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2022

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 a její aktualizace.

Datum uveřejnění: 26. 9. 2022
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 10. 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2022

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kapitálový průvodce - internetové stránky

Daně a cla

Daně a cla
Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál „Moje daně 21"

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

  • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
  • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
  • EET
  • Registr DPH
  • Vracení DPH - v rámci EU
  • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
  • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál - Moje daně

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
České předsednictví EU 2022

České předsednictví EU 2022

Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České předsednictví EU 2022

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí stejně jako česká vláda jednoznačně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině. Za účelem pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům proto MF přijalo celou řadu opatření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí k Ukrajině

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 27. září 2022 se uskutečnila mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 27. září 2022 se uskutečnila mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Program 29823

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program 29823

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva

O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva

Publikace o Ministerstvu financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje školící akce na podzim 2022 z oblasti správy poskytovaných prostředků, finanční kontroly, řízení rizik a aplikace principů 3E.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější