Novinky

Zpravodaj MF - 12/2022

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 12/2022

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

České předsednictví EU 2022

České předsednictví EU 2022

Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České předsednictví EU 2022

54. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025)

54. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 54. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025)

Poslanci ve třetím čtení schválili návrh státního rozpočtu na rok 2023

Poslanci ve třetím čtení schválili návrh státního rozpočtu na rok 2023

Poslanecká sněmovna schválila 30. listopadu 2022 ve 3. čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy 1 928 mld. Kč a výdaji 2 223 mld. Kč. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 295 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanci ve třetím čtení schválili návrh státního rozpočtu na rok 2023

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora k zatřídění příjmů a výdajů souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti územními samosprávnými celky

Metodická podpora k zatřídění příjmů a výdajů souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti územními samosprávnými celky

Metodický materiál odboru 12 - Financování územních rozpočtů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora k zatřídění příjmů a výdajů souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti územními samosprávnými celky

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 1. - 31. 3. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2023

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Provoz Rejstříku vyloučených osob

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) informuje o změně nastavení informačního systému pro provozování hazardních her při přijímání automatizovaných výstupů. Ke změně dochází v případě, že provozovatel využije postupu podle § 5 reportingové vyhlášky a rozhodne se iniciovat opravu věcných chyb v automatizovaných výstupech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby („Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Veřejné konzultace projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Veřejné konzultace projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

V rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021, uspořádala Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí v průběhu října a listopadu 2022 celkem 16 veřejných konzultací.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné konzultace projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Pracovní skupina „Transfery“

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní skupina „Transfery“

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vzory příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2022

Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu deficitem ve výši 337,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 302,5 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2022

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní výkazy za Českou republiku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2022

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2022

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2021

Ministerstvo financí – Auditní orgán zveřejňuje „Výroční zprávu o činnosti Auditního orgánu za rok 2021“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2021

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenová regulace v oboru VaK

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 356/2022 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 356/2022 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 356/2022 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 401/2022 Sb.

Vyhláška č. 401/2022 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 401/2022 Sb.

Vyhláška č. 412/2021 Sb.

Vyhláška č. 412/2021 Sb.

o rozpočtové skladbě - včetně Pokynu k postupu podle vyhlášky

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 412/2021 Sb.

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Příručka je platná od 1. 7. 2022 a je k využití již pro první hlášení nesrovnalostí v souvislosti s předkládáním monitorovací zprávy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (tzv. pověřence pro whistleblowing) z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

Odbor Centrální harmonizační jednotka připravil ve spolupráci s dalšími věcnými útvary Ministerstva financí metodický pokyn shrnující postupy odnětí dotace a návratné finanční výpomoci legislativně upravené ustanoveními § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dvoustranných a mnohostranných dohod o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Finanční zpravodaj číslo 15/2022

Finanční zpravodaj číslo 15/2022

 1. POKYN č . G F Ř – D–58 k promíjení příslušenství daně

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 15/2022

Finanční zpravodaj číslo 16/2022

Finanční zpravodaj číslo 16/2022

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh
  Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu
  Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
  Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 16/2022

Finanční zpravodaj číslo 17/2022

Finanční zpravodaj číslo 17/2022

 1. Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2023

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 17/2022

Finanční zpravodaj číslo 18/2022

Finanční zpravodaj číslo 18/2022

 1. Dodatek č. 9 GFŘ č.j.: 87752/22/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287, dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 9 č.j.: 87752/22/7100-20118-012287

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 18/2022

Finanční zpravodaj číslo 19/2022

Finanční zpravodaj číslo 19/2022

 1. POKYN č . GFŘ – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 19/2022

Cenový věstník 23/2022

Cenový věstník 23/2022

 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 23/2022

Cenový věstník 24/2022

Cenový věstník 24/2022

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen 
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 24/2022

Cenový věstník 25/2022

Cenový věstník 25/2022

 • Výměr MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 25/2022

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Dne 8. prosince Evropská Komise zveřejnila návrh Listing Act Package (2022/0406 (COD), 2022/0405 (COD) a 2022/0411 (COD)) - Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu) .

Celý obsah článku Celý obsah článku - Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kapitálový průvodce - internetové stránky

Daně a cla

Daně a cla
PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Mimořádná daň z neočekávaných zisků bude platit od 1. ledna 2023

Mimořádná daň z neočekávaných zisků bude platit od 1. ledna 2023

Prezident republiky podepsal 28. listopadu 2022 daňový balíček, který mimo jiné zavádí tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z parametrů nařízení Evropské unie. Dočasná mimořádná daň bude platit od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023-2025).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mimořádná daň z neočekávaných zisků bude platit od 1. ledna 2023

Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny

Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny

Přehled daňových změn novely zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál „Moje daně 21"

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál - Moje daně

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
České předsednictví EU 2022

České předsednictví EU 2022

Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České předsednictví EU 2022

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2022

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2022

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 21. prosince 2022.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2022

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 27. září 2022 se uskutečnila mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Dne 8. prosince Evropská Komise zveřejnila návrh Listing Act Package (2022/0406 (COD), 2022/0405 (COD) a 2022/0411 (COD)) - Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu) .

Celý obsah článku Celý obsah článku - Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Příručka je platná od 1. 7. 2022 a je k využití již pro první hlášení nesrovnalostí v souvislosti s předkládáním monitorovací zprávy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026)

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 27. září 2022 se uskutečnila mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 11/2022

Finanční a ekonomické informace 11/2022

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 11/2022

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější