Novinky

2021

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), 52. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024), Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2021, Zákon o mezinárodní spolupráci, Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu, Legislativní změny pro města a obce v roce 2022, Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů, Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně, Zprávy MF - číslo 3/2021, Finanční zpravodaj číslo 35-40/2021, Cenový věstník 19-21/2021, Konzultace k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2021 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021 včetně Komentáře a další témata.
 • EU a zahraničí: Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU, Země EU schválily program předsednického tria Francie, Česka a Švédska, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Záznam z brífinku po jmenování nového ministra, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2021, Finanční a ekonomické informace 12/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF, Makroekonomická predikce - listopad 2021, Fiskální výhled ČR - listopad 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2021, Zákon č. 25/2017 Sb., Vyhláška č. 424/2021 Sb., Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku, Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel), Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027), Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále, Cenový věstník 17/2021, Cenový věstník 18/2021, Upozornění Ministerstva financí na rizika investičních tokenů, Bulletin inovací 11/2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy, Česká republika pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF, Ecofin: Ministři financí jednali o řešení energetické krize a možné revizi fiskálních pravidel a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do nové Poslanecké sněmovny, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2021), Plnění státního rozpočtu ČR za září 2021, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021, Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů, Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027, Finanční zpravodaj číslo 32-34/2021, Cenový věstník 15/2021, Cenový věstník 16/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Zájem o Dluhopis Republiky překonal maxima. 6 300 občanů nakoupilo v rámci 12. úpisu dluhopisy za 5,5 miliardy Kč, celkem už za téměř 39 miliard, Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování předložen vládě, Panevropský osobní penzijní produkt, Nulové DPH na elektrickou energii a plyn, Paušální daň pro živnostníky a další témata.
 • EU a zahraničí: Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022), ECOFIN: Ministři financí schválili další tři plány obnovy za 32,2 miliardy eur, ECOFIN: ČR podpořila společný přístup EU k řešení rychlého růstu cen energií a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 9/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do Poslanecké sněmovny, Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2021, Vyhláška č. 313/2021 Sb., Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad, Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy), Cenový věstník 14/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Začíná 13. upisovací období Dluhopisu Republiky. V uplynulém objednali Češi dluhopisy za rekordních 5,6 miliardy a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ředitelů EBRD schválila strategii investic pro Českou republiku, MIB úspěšně umístila další emisi cenných papírů v českých korunách, Ecofin: Ministři financí jednali o digitální transformaci a udržitelném financování. Osm zemí apelovalo na dodržování fiskálních pravidel, Ecofin: Ministři financí schválili český plán obnovy za 180 miliard korun a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí v Den české státnosti otevřelo své brány veřejnosti, O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - srpen 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Česká republika opět na trzích dosáhla záporného výnosu, Hospodaření systému důchodového pojištění, Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2021, Stanovisko k dohodě o splátkách (§ 31 zákona o majetku státu), Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2021, Finanční zpravodaj číslo 31/2021, Cenový věstník 13/2021, První vládou podporovaný závazek pro zlepšení spolupráce s fintech start-upy, Bulletin inovací 8/2021, Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID, Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce, Mezinárodní investiční banka publikuje finanční výsledky za 1. pololetí 2021, Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Fitch potvrdil rating Mezinárodní investiční banky na úrovni „A-“a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2021), Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2021, Zákon o mezinárodní spolupráci, Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad, Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních, Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC, Finanční zpravodaj číslo 27-30/2021, Cenový věstník 11/2021, Cenový věstník 12/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Občané v jedenáctém upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 4 miliardy Kč, Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspac a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2021, Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020, Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA, Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2021, Finanční a ekonomické informace 7/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy, Informace MF pro veřejnost - Koronavirus (COVID-19), Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 - aktualizace na 2. pololetí, Seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020, Stanovisko CHJ č.2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření, Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, květen 2021, Finanční zpravodaj číslo 23-26/2021, Cenový věstník číslo 9-10/2021, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, Bulletin inovací 6/2021, Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz, Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020, Výroční zpráva OLAF za rok 2020, Mezinárodní spolupráce v oblasti daní, Ministři financí zemí Visegrádu jednali o plánech obnovy, digitálním zdanění i taxonomii, Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, 51. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024), Hospodaření systému důchodového pojištění, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2021, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2021, Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021, Finanční zpravodaj číslo 21/2021, Finanční zpravodaj číslo 22/2021, Cenový věstník 7/2021, Cenový věstník 8/2021, Přehled platných smluv, Dluhopis Republiky teď nakoupíte plně online pomocí eObčanky a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci, Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci, Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru, Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií, Ecofin: Ministři financí diskutovali o ekonomickém oživení i environmentálním zdanění, Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - duben 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Konvergenční program České republiky (duben 2021), Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2021), Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2021, Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy, Finanční zpravodaj číslo 18-20/2021, Cenový věstník 6/2021, Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19, Veřejná konzultace - překlad Sněmovního tisku 993 do anglického jazyka a další témata.
 • EU a zahraničí: Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027, Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments), Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci, Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Státní rozpočet v kostce - 2021, Hospodaření systému důchodového pojištění, Výsledky hospodaření obcí a krajů v roce 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2021, Zákon č. 92/2021 Sb., Zákon č. 484/2020 Sb., Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb., Vyhláška č. 129/2021 Sb., Výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), změna § 69, Stanovisko CHJ č.1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu, Finanční zpravodaj číslo 13-17/2021, Cenový věstník 5/2021, Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Bulletin inovací, Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita a další témata.
 • EU a zahraničí: Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU, Ecofin: Společné zdanění internetových gigantů je zpátky ve hře, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Moody’s Česku potvrdila vynikající rating i stabilní výhled, Novela zákona o státním rozpočtu zohledňuje snížení daňové zátěže i vyšší pomoc podnikatelům, MF zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu ČR za rok 2020, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2020), Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2021, Zákon č. 25/2017 Sb., Metodický pokyn CHJ č. 15 – 19, Finanční zpravodaj číslo 8-12/2021, Cenový věstník 3/2021, Cenový věstník 4/2021, Agendy, Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února, MP/03/2021 – Poplatek z pobytu – Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2020, Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard, Webinář s Mezinárodní finanční korporací, Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA), Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Makroekonomická predikce - leden 2021, Fiskální výhled ČR - leden 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020, Zákon č. 600/2020 Sb., Vyhláška č. 548/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 1-7/2020, Cenový věstník 1/2021, Cenový věstník 2/2021, Občané v předvánočním upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 5 miliard korun, Veřejná konzultace - novela nařízení vlády o investování investičních fondů, Zpráva pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023, Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době, Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března, Ministryně financí udělí pracujícím medikům generální pardon na daň z příjmu a další témata.
 • EU a zahraničí: Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní, Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně, Ecofin: Ministryně Schillerová představila kontury českého Národního plánu obnovy, Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 19. ledna 2021, Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti, Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2020 a jiné.