Novinky

Zpravodaj MF - 10/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 10/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2020

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2020

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 uveřejněné dne 20. prosince 2019 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí uveřejněné dne 26. června 2020. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2019 do třetího čtvrtletí roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2020

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2020)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2020)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 3. čtvrtletí 2020 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2020)

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

 • Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. během stavu nouze
 • Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Stanovisko k problematice cenové regulace v taxislužbě, která je poskytována na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou

Stanovisko k problematice cenové regulace v taxislužbě, která je poskytována na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou

Stanovisko odboru 16 - Cenová politika č. 4/2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k problematice cenové regulace v taxislužbě, která je poskytována na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou

Informace odboru 73 k plnění povinností vyjmenovaných v § 137 zákona o hazardních hrách

Informace odboru 73 k plnění povinností vyjmenovaných v § 137 zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu informovanosti dotčených osoba zajištění jednotného postupu, vydává tuto informaci k plnění povinností vyjmenovaných v ustanovení § 137 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace odboru 73 k plnění povinností vyjmenovaných v § 137 zákona o hazardních hrách

Drobná úprava na Neprodukčním prostředí RVO a Produkčním prostředí RVO

Drobná úprava na Neprodukčním prostředí RVO a Produkčním prostředí RVO

V datovém rozhraní pro provozovatele došlo k drobné formální úpravě odpovědních zpráv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Drobná úprava na Neprodukčním prostředí RVO a Produkčním prostředí RVO

Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16.10.2020

Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16.10.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, tímto zveřejňuje údaje ze Seznamu nepovolených internetových her podle § 84 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, platné k 16.10.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16.10.2020

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb

Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb

Tato příručka je vytvořena na základě zkušeností jednotlivých zadavatelů s přípravou smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb

Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby

Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby

Tato příručka je vytvořena na základě zkušeností jednotlivých zadavatelů s přípravou smluvní dokumentace pro zajištění úklidových služeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická příručka pro zadavatele: Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2021

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020

Ke konci srpna tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 403,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 383,6 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září deficitem ve výši 252,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 256,1 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020

Státní závěrečný účet ČR za rok 2019

Státní závěrečný účet ČR za rok 2019

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2019. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet ČR za rok 2019

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2019

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2019

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2019

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2019

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2019

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019.

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2019 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
 2. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2019

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2019. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2020

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2020

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2020

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Přehled přestupků v působnosti Ministerstva financí podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Seznam zmocněných příslušných orgánů podle zákona č. 335/2020 Sb.

Seznam zmocněných příslušných orgánů podle zákona č. 335/2020 Sb.

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na § 11 zákona č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU, oznamuje, že Generální finanční ředitelství bylo zmocněno na základě § 12 výše uvedeného zákona k řešení sporných otázek harmonizovaným postupem v oblasti převodních cen a v oblasti přisuzování zisků stálým provozovnám.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam zmocněných příslušných orgánů podle zákona č. 335/2020 Sb.

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Ministerstvo financí zveřejňuje postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Metodický pokyn CHJ č. 10 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce

Metodický pokyn CHJ č. 10 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce

Před Vámi je metodická pomůcka, kterou vydává Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor směrnic o nastavení finanční kontroly, který je možné dále upravit podle svých potřeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 10 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce

Metodický pokyn CHJ č. 11 – Vzorová směrnice o řízení rizik

Metodický pokyn CHJ č. 11 – Vzorová směrnice o řízení rizik

Před Vámi je metodická příručka, kterou vydává ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor vnitřní směrnice k nastavení systému řízení rizik u orgánu veřejné správy a vnitřní metodiky k této směrnici. Směrnice je určena pro orgány veřejné správy, které mají rozvětvenou organizační strukturu do více útvarů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 11 – Vzorová směrnice o řízení rizik

Metodický pokyn CHJ č. 12 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace

Metodický pokyn CHJ č. 12 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace

Před Vámi je metodická pomůcka, kterou vydává Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor směrnic o nastavení finanční kontroly pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků (dále jen „příspěvková organizace“), který je možné dále upravit podle svých potřeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 12 – Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace

Finanční zpravodaj číslo 19/2020

Finanční zpravodaj číslo 19/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 19/2020

Finanční zpravodaj číslo 20/2020

Finanční zpravodaj číslo 20/2020

 1. Pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 20/2020

Finanční zpravodaj číslo 21/2020

Finanční zpravodaj číslo 21/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 21/2020

Finanční zpravodaj číslo 22/2020

Finanční zpravodaj číslo 22/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 22/2020

Finanční zpravodaj číslo 23/2020

Finanční zpravodaj číslo 23/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 23/2020

Finanční zpravodaj číslo 24/2020

Finanční zpravodaj číslo 24/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 24/2020

Finanční zpravodaj číslo 25/2020

Finanční zpravodaj číslo 25/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 25/2020

Finanční zpravodaj číslo 26/2020

Finanční zpravodaj číslo 26/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 26/2020

Cenový věstník 16/2020

Cenový věstník 16/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 9. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 16/2020

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky

Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky

K 1. 10. 2020 byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 15. června 2020 do 18. září 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 4 022 814 482 Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Ministerstvo financí dne 5. října 2020 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Díky masivnímu rozvoji využívání informačních technologií ve finančních službách dochází k rozvoji a změnám produktů, aplikací, procesů a obchodních modelů, které transformovaly tradiční distribuční kanály poskytování finančních služeb do většího využití online metod sjednávání a marketingu. Tuto digitální transformaci finančního trhu Evropská komise reflektovala ve svém Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), který zveřejnila 24. září 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Evropská komise publikovala návrhy nařízení ke kryptoaktivům, a to návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT. Cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhů s kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření

Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření

Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření

Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření

Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření

Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

 • Datum uveřejnění: 26.10.2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 16.11.2020 nebo 23.11.2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

 • Datum uveřejnění: 26.10.2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 16.11.2020 nebo 23.11.2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2020

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Ministerstvo financí zveřejňuje postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

SP/02/2020 – Zpoplatnění kopie ze spisu v přestupkovém řízení

SP/02/2020 – Zpoplatnění kopie ze spisu v přestupkovém řízení

Je pořízení kopie dokumentu ze spisu pro účastníka přestupkového řízení předmětem správního poplatku?

Celý obsah článku Celý obsah článku - SP/02/2020 – Zpoplatnění kopie ze spisu v přestupkovém řízení

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Ministerstvo financí dne 5. října 2020 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Díky masivnímu rozvoji využívání informačních technologií ve finančních službách dochází k rozvoji a změnám produktů, aplikací, procesů a obchodních modelů, které transformovaly tradiční distribuční kanály poskytování finančních služeb do většího využití online metod sjednávání a marketingu. Tuto digitální transformaci finančního trhu Evropská komise reflektovala ve svém Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), který zveřejnila 24. září 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Evropská komise publikovala návrhy nařízení ke kryptoaktivům, a to návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT. Cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhů s kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

Průzkum o ochraně investic v Evropské unii

Průzkum o ochraně investic v Evropské unii

Evropská komise v současné době pracuje na legislativní iniciativě s cílem posílit právní rámec ochrany a usnadnění investic v EU. Investoři z členských států EU mají nyní možnost se průzkumu zúčastnit, a to vyplněním dotazníku do 25. října 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Průzkum o ochraně investic v Evropské unii

Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti

Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti

Na videokonferenci ministrů financí dnes Alena Schillerová diskutovala se svými evropskými protějšky o nástroji na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Banka byla založena v roce 1990, sídlem je Londýn.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 8-9/2020

Finanční a ekonomické informace 8-9/2020

Zářijové dvojčíslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 8-9/2020

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější