Novinky

Zpravodaj MF - 8/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 8/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Otázky – Pomocný analytický přehled

Otázky – Pomocný analytický přehled

Často kladené dotazy a odpovědi k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky – Pomocný analytický přehled

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2020

V hospodaření obcí a krajů v 1. pololetí roku 2020 se výrazným způsobem promítlo zpomalení ekonomiky způsobené pandemickým onemocněním COVID-19, respektive bezpečnostními opatřeními, která vláda nařídila ve snaze zamezit nekontrolovatelnému šíření zmíněného onemocnění v populaci

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2020

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 205,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 209,0 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Informace o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací – rok 2019

Informace o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací – rok 2019

Informace o výsledcích kontrolní činnosti odboru 16 - Cenová politika, oddělení 1602 - Cenová kontrola za rok 2019 dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací – rok 2019

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020

Legislativa MF

Legislativa MF
Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

V souladu s čl. V zákona nabude zákon účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. října 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

Právní rámce

Právní rámce

Platná legislativa v oblasti bankovnictví.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce

Finanční zpravodaj číslo 11/2020

Finanční zpravodaj číslo 11/2020

  1. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 11/2020

Finanční zpravodaj číslo 12/2020

Finanční zpravodaj číslo 12/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 12/2020

Cenový věstník 13/2020

Cenový věstník 13/2020

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
  • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

Dne 14.8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy

Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na skutečnost, že Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám ( „Úmluva“), publikována pod č. 32/2020 Sb.m.s., vstupuje pro Českou republiku v platnost dne 1. září 2020, sděluje, že v tuto chvíli budou Úmluvou dotčeny smlouvy o zamezení dvojího/dvojímu zdanění s následujícími státy: ....

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na informace obdržené od Ministerstva zahraničních věcí ČR sděluje, že dne 11. srpna 2020 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A GHANSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMŮ A ZE ZISKŮ ZE ZCIZENÍ MAJETKU, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, v Akkře dne 11. dubna 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu

MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu

Ve středu 26. srpna 2020 se na Ministerstvu financí uskutečnil workshop k novele zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu

Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

V souladu s čl. V zákona nabude zákon účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. října 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020 včetně Komentáře

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 24.08.2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21.09.2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 24.08.2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21.09.2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2020

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic

Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic

Ministerstvo financí informuje české investory, že v současné době probíhá veřejná konzultace k ochraně a usnadňování přeshraničních investic v rámci Evropské unie. Veřejné konzultace je možné se přímo účastnit vyplněním dotazníku, a to do 8. září 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic

MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

Dne 14.8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Evropská komise zveřejnila plán zkušebních - pilotních projektů pro pět rozvojových zemí. Projekty by měly být cirkulovány mezi členskými státy v roce 2020. Tyto projekty budou realizovány ve spolupráci s DG pro rozvojovou spolupráci (DG DEV).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2020 - 2021. Projekty budou financovány v rámci sousedské politiky (ENP/ENI – European Neighbourhood Policy).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2020 - 2021. Projekty budou financovány v rámci předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Evropská komise zveřejnila plán zkušebních - pilotních projektů pro pět rozvojových zemí. Projekty by měly být cirkulovány mezi členskými státy v roce 2020. Tyto projekty budou realizovány ve spolupráci s DG pro rozvojovou spolupráci (DG DEV).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2020 - 2021. Projekty budou financovány v rámci sousedské politiky (ENP/ENI – European Neighbourhood Policy).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2020 - 2021. Projekty budou financovány v rámci předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Den otevřených dveří na Ministerstvu financí

Den otevřených dveří na Ministerstvu financí

Dne 28. září 2020 se již počtvrté otevřou veřejnosti brány Ministerstva financí. Kromě komentovaných prohlídek na Vás čeká také bohatý program pro dospělé i děti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Den otevřených dveří na Ministerstvu financí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 7/2020

Finanční a ekonomické informace 7/2020

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 7/2020

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější