Novinky

Zpravodaj MF - 6/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 6/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2020, konkrétně pak program financování na druhé pololetí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky - účetní metody a postupy

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Sdělení MF k otázce konání dílčí části auditorské zkoušky v souvislosti s pandemií COVID-19

Sdělení MF k otázce konání dílčí části auditorské zkoušky v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem a omezeními přijatými v rámci boje proti šíření pandemie COVID-19 nebylo po určité období možné vyhovět požadavku na konání dílčí části auditorské zkoušky. Tato překážka vychází z následujících usneseních vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdělení MF k otázce konání dílčí části auditorské zkoušky v souvislosti s pandemií COVID-19

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2020

V hospodaření obcí a krajů se začínají promítat opatření přijatá k zamezení nekontrolovaného šíření koronaviru. Na příjmové straně jejich rozpočtů zasáhly inkaso sdílených daňových příjmů, dále pak také některé položky ve skupině příjmů z místních poplatků (např. poplatky z ubytovacích kapacit, poplatky za užívání prostranství), nebo příjmů z pronájmů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020

Hospodaření státního rozpočtu za pět měsíců skončilo deficitem ve výši 157,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 163,7 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

předložena vládě pro informaci dne 15. června 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2019

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2019

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2019

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2019

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou realizace legislativních opatření vyplývajících z materiálu, kterým je Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023, který byl schválen vládou České republiky dne 4. března 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Finanční zpravodaj číslo 9/2020

Finanční zpravodaj číslo 9/2020

  1. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 9/2020

Finanční zpravodaj číslo 10/2020

Finanční zpravodaj číslo 10/2020

  1. POKYN č. GFŘ - D - 45 k promíjení příslušenství daně

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 10/2020

Cenový věstník 09/2020

Cenový věstník 09/2020

  • Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
  • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
  • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 09/2020

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Metodický pokyn verze 3 nabývá účinnosti 1. dubna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Přehled pokynů a sdělení

Přehled pokynů a sdělení

Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled pokynů a sdělení

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu

Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu

Začíná osmé upisovací období emise Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 15. 6. 2020 do 18. 9. 2020 nabízeny dva typy státních dluhopisů. Zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2020

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2020

Datum uveřejnění: 15. 6. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2020

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou realizace legislativních opatření vyplývajících z materiálu, kterým je Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023, který byl schválen vládou České republiky dne 4. března 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2020 včetně Komentáře

Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu inovací na finančním trhu, která byla publikována na webových stránkách Ministerstva financí dne 11. února 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Národní registr projektů finančního vzdělávání

Národní registr projektů finančního vzdělávání

Ministerstvo financí spouští provoz Národního registru projektů finančního vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Národní registr projektů finančního vzdělávání

Měření MF: Úroveň finanční gramotnosti Čechů se mírně zvýšila

Měření MF: Úroveň finanční gramotnosti Čechů se mírně zvýšila

Ministerstvo financí provedlo měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace. Sběr dat probíhal v lednu 2020 na reprezentativním vzorku 1003 lidí v celé České republice. Výzkum navazuje na předchozí šetření v letech 2010 a 2015 a byl realizován i v dalších zemích světa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Měření MF: Úroveň finanční gramotnosti Čechů se mírně zvýšila

Měření finanční gramotnosti 2020

Měření finanční gramotnosti 2020

Ministerstvo financí provedlo v lednu r. 2020 měření finanční gramotnosti dospělé populace v ČR. Měření navazuje na předchozí výzkumy z let 2010 a 2015 a vychází z Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 schválené vládou.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Měření finanční gramotnosti 2020

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

Informace Ministerstva financí o pojišťovnictví, povinném pojištění vozidel a souvisejících tématech segmetu pojišťovnictví. Aktualizováno.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pojišťovnictví

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 26. 06. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 07. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 26. 06. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 07. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2020

Daně a cla

Daně a cla
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

MP/15/2020 – Poplatek ze psů – Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši

MP/15/2020 – Poplatek ze psů – Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši

Může obec stanovit pro určité skupiny poplatníků sazbu místního poplatku ze psů v rozdílné výši? Do jaké výše by pak obec byla oprávněna zvýšit těmto poplatníkům sazbu za druhého a každého dalšího psa?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/15/2020 – Poplatek ze psů – Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Ministři financí v rámci Euroskupiny pokračovali v diskusích o 750 miliardovém balíčku obnovy

Ministři financí v rámci Euroskupiny pokračovali v diskusích o 750 miliardovém balíčku obnovy

Videokonference ministrů financí ve formátu Euroskupiny v tzv. rozšířeném formátu, tj. i za účasti zemí, které nemají euro, pokračovala v diskusi o opatřeních na podporu hospodářského oživení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí v rámci Euroskupiny pokračovali v diskusích o 750 miliardovém balíčku obnovy

Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy

Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy

Ministři financí EU dne 9. 6. v rámci neformální videokonference diskutovali o podpoře oživení ekonomiky zasažené dopady pandemie COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy

Neformální videokonference Euroskupiny ve čtvrtek 11. 6. 2020

Neformální videokonference Euroskupiny ve čtvrtek 11. 6. 2020

11. 6. v pozdním odpoledni se uskutečnila videokonferenční setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, tj. i za účasti ministrů financí zemí mimo eurozónu. Jednání za Českou republiku vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální videokonference Euroskupiny ve čtvrtek 11. 6. 2020

Neformální videokonference ministrů financí EU dne 9. 6. 2020

Neformální videokonference ministrů financí EU dne 9. 6. 2020

9. 6. odpoledne proběhla neformální videokonference ministrů financí zemí Evropské unie. Za Českou republiku jednání vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální videokonference ministrů financí EU dne 9. 6. 2020

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019

Materiál shrnuje informaci o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program 29822

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější