Novinky

Zpravodaj MF - 5/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 5/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2021 až 2023. Tento dokument vychází ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a tím, že určuje závazné výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy, začíná nový rozpočtový proces.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR je zpracovávána Ministerstvem financí ČR od roku 2017 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozpočtová strategie vychází vždy na konci dubna a je schvalována Vládou ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023

Konvergenční program České republiky (duben 2020)

Konvergenční program České republiky (duben 2020)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konvergenční program České republiky (duben 2020)

49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023)

49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023)

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

  1. Zveřejňování návratných finančních výpomocí poskytnutých vlastní příspěvkové organizaci

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky - účetní metody a postupy

Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.7.2020 - 30.9.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2020

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2020

Z výsledků hospodaření územních rozpočtů vykázaných za první tři měsíce roku vyplývá, že dopady koronavirové pandemie příjmovou stranu rozpočtů obcí a krajů ještě výrazněji neovlivnily (nouzový stav byl vyhlášen zhruba v polovině měsíce března).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2020

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020

Hospodaření státního rozpočtu za čtyři měsíce roku skončilo deficitem ve výši 93,8 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 88,8 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Přehled přestupků v působnosti Ministerstva financí podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, který mimo jiné významně novelizuje i zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Dne 13. května 2020 byla v Paříži uložena ratifikační listina České republiky ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, kterou Česká republika podepsala dne 7. června 2017 v Paříži.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla zpracována uživatelská příručka, která provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění podle ustanovení § 22 odst. 5. zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). S účinností od 15.5.2020 je vydávána verze č. 2 této příručky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Finanční zpravodaj číslo 8/2020

Finanční zpravodaj číslo 8/2020

  1. POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
  2. Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 8/2020

Cenový věstník 08/2020

Cenový věstník 08/2020

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 08/2020

Stanovisko CHJ č. 3/2020 k problematice výkonu interního auditu kvality

Stanovisko CHJ č. 3/2020 k problematice výkonu interního auditu kvality

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 3/2020 k problematice výkonu interního auditu kvality.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č. 3/2020 k problematice výkonu interního auditu kvality

Stanovisko CHJ č. 2/2020 k možnostem kontroly kofinancovaných projektů

Stanovisko CHJ č. 2/2020 k možnostem kontroly kofinancovaných projektů

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 2/2020 k možnostem kontroly kofinancovaných projektů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č. 2/2020 k možnostem kontroly kofinancovaných projektů

Stanovisko CHJ č.6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku

Stanovisko CHJ č.6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, který mimo jiné významně novelizuje i zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

Ministerstvo financí upozorňuje na možnost vyjádřit se k aktuální veřejné konzultaci Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu / Fintechovému akčnímu plánu, která směřuje k vytvoření příznivých podmínek umožňujících rozvoj finančních inovací v rámci vnitřního trhu. Veřejnost se může samostatně zapojit do konzultace a odpovědět na pokládané otázky do 26. června 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu inovací na finančním trhu, která byla publikována na webových stránkách Ministerstva financí dne 11. února 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

  • Datum uveřejnění: 25. 05. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 26. 06. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

  • Datum uveřejnění: 25. 05. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 26. 06. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2020

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

Ministerstvo financí upozorňuje na možnost vyjádřit se k aktuální veřejné konzultaci Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu / Fintechovému akčnímu plánu, která směřuje k vytvoření příznivých podmínek umožňujících rozvoj finančních inovací v rámci vnitřního trhu. Veřejnost se může samostatně zapojit do konzultace a odpovědět na pokládané otázky do 26. června 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit

ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit

Na neformální videokonferenci ministrů financí dne 19. května ministryně financí Alena Schillerová spolu se svými protějšky formálně potvrdila přijetí nástroje na podporu národních schémat k udržení zaměstnanosti (tzv. SURE).

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit

Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19

Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19

V úterý 19. května proběhla neformální videokonference ministrů financí a hospodářství zemí EU. Za Českou republiku jednání vedla ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19

Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19

Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19

Dnes v pozdním odpoledni proběhla neformální videokonference ministrů financí a hospodářství euroskupiny, ke které byli přizváni i ministři ze zemí mimo eurozónu. Delegaci České republiky vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19

Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Dne 13. května 2020 byla v Paříži uložena ratifikační listina České republiky ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, kterou Česká republika podepsala dne 7. června 2017 v Paříži.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 4/2020

Finanční a ekonomické informace 4/2020

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 4/2020

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější