Novinky

Zpravodaj MF - 3/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 3/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Státní rozpočet v kostce - 2020

Státní rozpočet v kostce - 2020

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet v kostce - 2020

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

 1. Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností
 2. Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. během stavu nouze
 3. Uzavírání dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace po uplynutí termínu
 4. Elektronický podpis žádosti o poskytnutí dotace
 5. Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli
 6. Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická pomůcka k účtování některých zásob

Metodická pomůcka k účtování některých zásob

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodickou pomůcku k účtování některých zásob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická pomůcka k účtování některých zásob

Kompletní technická specifikace – RVO

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kompletní technická specifikace – RVO

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.4.2020 - 30.6.2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených technických dotazů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo po prvních dvou měsících deficitem ve výši 27,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 22,2 mld. Kč, což je meziročně lepší výsledek o 0,4 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2019

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2019

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 6/2016 ministra financí - Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2019

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2019

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2019

Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Stanovisko CHJ č. 1 /2020 upřesňující náležitostí při zveřejňování zprávy z přezkumu hospodaření

Stanovisko CHJ č. 1 /2020 upřesňující náležitostí při zveřejňování zprávy z přezkumu hospodaření

Centrální harmonizační jednotka vydala stanovisko ve věci zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, aby bylo v souladu s požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č. 1 /2020 upřesňující náležitostí při zveřejňování zprávy z přezkumu hospodaření

Stanovisko CHJ č. 2/2019 k poskytnutí zprávy o výsledku přezkoumání na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Stanovisko CHJ č. 2/2019 k poskytnutí zprávy o výsledku přezkoumání na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci povinnosti poskytnout zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona o svobodném přístupu k informacím přezkoumávajícím orgánem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č. 2/2019 k poskytnutí zprávy o výsledku přezkoumání na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu

Stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu

Ministerstvo financí vydává stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu

Stanovisko k uplatňování maximálních cen ochranných pomůcek podle Výměru MF č. 03/2020 ze dne 4.3.2020

Stanovisko k uplatňování maximálních cen ochranných pomůcek podle Výměru MF č. 03/2020 ze dne 4.3.2020

Stanovisko k uplatňování maximálních cen ochranných pomůcek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 podle Výměru MF č. 03/2020 ze dne 4. 3. 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k uplatňování maximálních cen ochranných pomůcek podle Výměru MF č. 03/2020 ze dne 4.3.2020

Finanční zpravodaj číslo 4/2020

Finanční zpravodaj číslo 4/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
 2. Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2020

Finanční zpravodaj číslo 5/2020

Finanční zpravodaj číslo 5/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
 2. Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 5/2020

Finanční zpravodaj číslo 6/2020

Finanční zpravodaj číslo 6/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 6/2020

Cenový věstník 04/2020

Cenový věstník 04/2020

 • Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 04/2020

Cenový věstník 05/2020

Cenový věstník 05/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T//2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 05/2020

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 16. 3. 2020 do 12. 6. 2020 nabízeny tři typy státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020

Datum uveřejnění: 23. 12. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Česká asociace business angels zahájila svou činnost

Česká asociace business angels zahájila svou činnost

Ministerstvo financí České republiky uveřejňuje informaci o zahájení činnosti české asociace business angels- „Czech Business Angel Association“, která vznikla dne 13. prosince 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká asociace business angels zahájila svou činnost

Základní informace o kapitálovém trhu

Základní informace o kapitálovém trhu

Působnost Ministerstva financí v oblasti regulace kapitálového trhu. Vše o kapitálovém trhu v ČR na jednom místě – webový rozcestník. Naučná videa o kapitálovém trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace o kapitálovém trhu

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019 včetně Komentáře

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 23. 03. 2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 04. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 23. 03. 2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 04. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2020

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Koronavirus (COVID-19)

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů (Participant Portal) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádosti o podporu lze, v závislosti na příslušné výzvě, předkládat nejpozději do 23. dubna/ 30. dubna/ 7. května 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: IBRD a IDA, IFC, MIGA a ICSID. Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroje k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Skupina Světové banky

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů (Participant Portal) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádosti o podporu lze, v závislosti na příslušné výzvě, předkládat nejpozději do 23. dubna/ 30. dubna/ 7. května 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 2/2020

Finanční a ekonomické informace 2/2020

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 2/2020

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Nejčtenější