Novinky

Zpravodaj MF - 1/2020

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 1/2020

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 119,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 51,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2019 obdržela o 68,5 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-, ACRA Europe jej zlepšila z AA- na AA

Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-, ACRA Europe jej zlepšila z AA- na AA

V pátek 24. ledna 2020 potvrdila agentura Fitch ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky na stupni AA- pro závazky v domácí i zahraniční měně se stabilním výhledem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-, ACRA Europe jej zlepšila z AA- na AA

Novela rozpočtových pravidel míří do druhého čtení

Novela rozpočtových pravidel míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela rozpočtových pravidel míří do druhého čtení

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu prostředků na žáka za daný rok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2019

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2019

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2019. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2019

Katalog vzdělávacích akcí v oblasti finančního řízení - jaro 2020

Katalog vzdělávacích akcí v oblasti finančního řízení - jaro 2020

V rámci výkonu své metodické činnosti připravili pracovníci Centrální harmonizační jednotky a odboru Kontroly Ministerstva financí sérii školení s cílem přiblížit všem zájemcům své poznatky a zkušenosti v oblasti finančního řízení, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikaci principů 3E.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog vzdělávacích akcí v oblasti finančního řízení - jaro 2020

Changes in the Czech Tax-benefit System: Long-run Effects

Changes in the Czech Tax-benefit System: Long-run Effects

Autor: Viktor Jacina a Jan Mareš

Celý obsah článku Celý obsah článku - Changes in the Czech Tax-benefit System: Long-run Effects

Termíny pracovních porad se zástupci krajských úřadů, MV a KVOP v roce 2020

Termíny pracovních porad se zástupci krajských úřadů, MV a KVOP v roce 2020

Stejně jako v uplynulých letech bude odbor 39 – Správní činnosti Ministerstva financí i v roce 2020 pořádat pracovní porady se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Termíny pracovních porad se zástupci krajských úřadů, MV a KVOP v roce 2020

Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby

Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby

Informační materiál je určen pro ubytovatele, kteří si přivydělávají nebo se chystají si v budoucnu přivydělávat poskytováním ubytovacích služeb prostřednictvím on-line platforem tzv. sdílené ekonomiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby

Informace odboru 73 ke zrušení ustanovení § 59 zákona o hazardních hrách

Informace odboru 73 ke zrušení ustanovení § 59 zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu vydává tuto informaci ke zrušení ustanovení § 59 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace odboru 73 ke zrušení ustanovení § 59 zákona o hazardních hrách

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Základní priority politiky rovných příležitostí na rok 2020

Základní priority politiky rovných příležitostí na rok 2020

Základní priority při prosazování rovných příležitostí v resortu MF v roce 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní priority politiky rovných příležitostí na rok 2020

Organizace Společného nákupu

Organizace Společného nákupu

Základní informace k organizační struktuře Společného nákupu, činnosti a pravomocem Nadresortní koordinační skupiny.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Organizace Společného nákupu

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. lednu 2020.

Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020

Informace k vyplnění zprávy o výsledcích finančních kontrol

Informace k vyplnění zprávy o výsledcích finančních kontrol

Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje doplňující informace ke zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k vyplnění zprávy o výsledcích finančních kontrol

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2019

Ke konci listopadu 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 544,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 502,8 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2019

Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání

Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 523,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 551,7 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019

Tabulky - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2019

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2019

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1.2019 do 31. 12. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2019

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2019

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2019

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2019

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 355/2019 Sb.

Zákon č. 355/2019 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 355/2019 Sb.

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Vyhlášky pro rok 2020 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2020 – pro účetnictví státu

Pro rok 2020 se vyhlášky k účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky nemění. Pro přehlednost jsou v této sekci zveřejněna aktuální znění příslušných vyhlášek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2020 – pro účetnictví státu

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí v rámci své metodické činnosti vydává stanovisko, které upřesňuje povinné subjekty, které mají povinnost předkládat informaci o závažných zjištěních, předmět informace o závažných zjištěních, termín a způsob jejich předložení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Stanovisko CHJ č. 3/2019 ke vztahu řídicí kontroly a porušení rozpočtové kázně

Stanovisko CHJ č. 3/2019 ke vztahu řídicí kontroly a porušení rozpočtové kázně

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ke vztahu řídicí kontroly a porušení rozpočtové kázně.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č. 3/2019 ke vztahu řídicí kontroly a porušení rozpočtové kázně

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, CHJ č. 8 který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí

Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí

Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídicí kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Zprávy MF - číslo 1/2020

Zprávy MF - číslo 1/2020

Ze dne: 31. ledna 2020

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
 2. Metodika financování krajů pro rok 2020
 3. Úprava Metodického postupu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 1/2020

Finanční zpravodaj číslo 1/2020

Finanční zpravodaj číslo 1/2020

 1. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 1/2020

Finanční zpravodaj číslo 2/2020

Finanční zpravodaj číslo 2/2020

 1. Pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 2/2020

Finanční zpravodaj číslo 3/2020

Finanční zpravodaj číslo 3/2020

 1. Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 3/2020

Cenový věstník 01/2020

Cenový věstník 01/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 25. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2019
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Zlínský kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Olomoucký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Kraj Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Liberecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Městský úřad Jeseník

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 01/2020

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem

Dne 22. ledna 2020 byla v Dakaru podepsána SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SENEGALSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky

Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky

Státní dluhopisy určené přímo občanům jsou úspěšně nabízeny již více než rok. K 2. 1. 2019 byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 16. září 2019 do 20. prosince 2019, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 673 235 224 Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Veřejná konzultace k možnostem národní úpravy v nových předpisech Evropské unie upravujících kapitálový trh

Veřejná konzultace k možnostem národní úpravy v nových předpisech Evropské unie upravujících kapitálový trh

Cílem toho konzultačního materiálu je shromáždění podnětů k využití či nevyužití možností národní úpravy (tzv. diskrecí), které vyplývají z evropských směrnic a nařízení, které se týkají kapitálového trhu a které byly publikovány v posledních měsících. Případné odpovědi na otázky v tomto konzultačním materiálu zasílejte do 26. února 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace k možnostem národní úpravy v nových předpisech Evropské unie upravujících kapitálový trh

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0)

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0)

Cílem této veřejné konzultace je opět získat názor odborné veřejnosti na tyto návrhy, v nich navrženou metodiku a znovu je vylepšit. Vaše případné připomínky zasílejte do 31. března 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0)

Publikace webového rozcestníku o kapitálovém trhu „Vše o kapitálovém trhu v ČR na jednom místě – webový rozcestník“

Publikace webového rozcestníku o kapitálovém trhu „Vše o kapitálovém trhu v ČR na jednom místě – webový rozcestník“

Ministerstvo financí v souladu s příslušným bodem vládního usnesením nazvaném Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 − 2023 zveřejňuje na svém webu rozcestník informací o kapitálovém trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Publikace webového rozcestníku o kapitálovém trhu „Vše o kapitálovém trhu v ČR na jednom místě – webový rozcestník“

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 20. 01. 2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 17. 02. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 20. 01. 2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 17. 02. 2020

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2020

Finanční vzdělávání

Finanční vzdělávání

Průvodní informace Ministerstva financí k tématu finančního vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vzdělávání

Ministerstvo financí chce finančně vzdělávat i dospělé, spouští registr projektů

Ministerstvo financí chce finančně vzdělávat i dospělé, spouští registr projektů

Podle průzkumu OECD se finanční gramotnost v České republice zvyšuje, stále se však dvě třetiny dospělých nechovají ekonomicky zodpovědně. Vláda proto schválila aktualizovanou Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 předloženou Ministerstvem financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí chce finančně vzdělávat i dospělé, spouští registr projektů

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení

Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení Ministerstvem financí předloženou novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení

MF vyřadilo z Účtenkovky 25 tisíc účtenek

MF vyřadilo z Účtenkovky 25 tisíc účtenek

Ministerstvo financí při slosování přistoupilo k vyřazení části zaregistrovaných účtenek z nároku na výhru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF vyřadilo z Účtenkovky 25 tisíc účtenek

MP/01/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

MP/01/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

Jsou od místního poplatku z pobytu osvobozeny fyzické osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je plně hrazená zdravotní pojišťovnou?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/01/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

MP/02/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob vykonávajících sezónní práci

MP/02/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob vykonávajících sezónní práci

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby, které vykonávají na území obce sezónní práci. Jsou tak od poplatku z pobytu osvobozeni všichni dělníci pracující na stavbách a montážích, zedníci, obchodní cestující, zemědělci a podobné profese?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/02/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob vykonávajících sezónní práci

MP/03/2020 – Poplatek ze psů – Uplatnění snížené sazby pro osoby starší 65 let

MP/03/2020 – Poplatek ze psů – Uplatnění snížené sazby pro osoby starší 65 let

Poplatník místního poplatku ze psů dovrší v průběhu poplatkového období 65 let. Od kdy bude mít nárok na sníženou sazbu poplatku podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/03/2020 – Poplatek ze psů – Uplatnění snížené sazby pro osoby starší 65 let

MP/04/2020 – Poplatek ze psů - Osvobození invalidních důchodců mladších 65 let

MP/04/2020 – Poplatek ze psů - Osvobození invalidních důchodců mladších 65 let

Mají invalidní důchodci mladší 65 let (bez průkazu ZTP, ZTP/P) nárok na osvobození od poplatku ze psů?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/04/2020 – Poplatek ze psů - Osvobození invalidních důchodců mladších 65 let

MP/05/2020 – Poplatek z pobytu – Vybírání poplatku v případě jednodenního noclehu

MP/05/2020 – Poplatek z pobytu – Vybírání poplatku v případě jednodenního noclehu

Má poskytovatel pobytu v případě jednodenního noclehu vybrat poplatek z pobytu od poplatníka i za první noc pobytu?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/05/2020 – Poplatek z pobytu – Vybírání poplatku v případě jednodenního noclehu

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 119,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 51,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2019 obdržela o 68,5 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje

Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje

Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 se v Bruselu konalo první zasedání ministrů financí a hospodářství zemí EU pod vedením chorvatského předsednictví. Hlavními tématy jednání byly hospodářské a finanční aspekty klimatické politiky, zdanění digitální ekonomiky a koordinace hospodářských politik na úrovni EU včetně reformy Paktu stability a růstu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 21. ledna 2020

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 21. ledna 2020

V úterý 21. ledna se v Bruselu uskutečnilo první zasedání Rady ECOFIN pod vedením chorvatského předsednictví. Českou delegaci vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 21. ledna 2020

Veřejné konzultace Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti a kryptoaktivům

Veřejné konzultace Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti a kryptoaktivům

Evropská komise uveřejnila dvě veřejné konzultace na téma kybernetické bezpečnosti a kryptoaktiv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejné konzultace Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti a kryptoaktivům

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Dotace z kapitoly VPS

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 3 k předložení žádosti o dotaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dotace z kapitoly VPS

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 12/2019

Finanční a ekonomické informace 12/2019

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 12/2019

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Nejčtenější