Novinky

2020

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021, Rozpočet na rok 2021 schválen, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, 50. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2020, Vyhláška č. 577/2020 Sb., Vyhláška č. 510/2020 Sb., Vyhláška č. 488/2020 Sb., Finanční zpravodaj číslo 31-38/2020, Cenový věstník 18/2020, Cenový věstník 19/2020, Začíná desáté jubilejní upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Konzultace k zákonu o finančním arbitrovi, Daňová revoluce se blíží. Poslanci schválili daňový balíček, Paušální daň pro živnostníky a další témata.
 • EU a zahraničí: 25 let členství České republiky v OECD, OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020, Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci a ENRF 2021-2027 (s účinností od 1. 3. 2021), Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2020, Stanovisko CKB AFCOS č.2/2020, ECOFIN: Ministři financí se dohodli na posílení daňové spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023, Otázky - účetní metody a postupy, Školení – Programové financování - 11/2020, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. až 3. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2020, Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2020, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019, Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. ledna 2021), Finanční zpravodaj číslo 27-30/2020, Cenový věstník 17/2020 a další témata.
 • EU a zahraničí: Nařízení o poskytovatelích služeb skupinového financování publikováno v Úředním věstníku EU, Stanovisko CKB AFCOS č.1/2020, Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 4. listopadu 2020 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2020), Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2021, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020, Zákon o mezinárodní spolupráci, Finanční zpravodaj číslo 19-26/2020, Cenový věstník 16/2020, Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky a další témata.
 • EU a zahraničí: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě, Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva, Průzkum o ochraně investic v Evropské unii, Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8-9/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - září 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020, Vyhláška č. 358/2020 Sb., Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu, Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o bankách byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o České národní bance byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně, Finanční zpravodaj číslo 13-18/2020, Cenový věstník 14/2020, Cenový věstník 15/2020, Začíná deváté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) a další témata.
 • EU a zahraničí: Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kybernetickou bezpečnost finančních instituci, Ministři financí Visegrádu podepsali deklaraci o finanční a hospodářské spolupráci, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Výroční zpráva OLAF za rok 2019, Fitch zvýšil rating Mezinárodní investiční banky a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí své brány 28. září neotevře, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky – Pomocný analytický přehled, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2020, Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020, Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů, Finanční zpravodaj číslo 11/2020, Finanční zpravodaj číslo 12/2020, Cenový věstník 13/2020, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020, Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy, MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic, MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou, Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných ve spolupráci s DG DEVco, Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán Twinningových projektů na rok 2020/2021 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Den otevřených dveří na Ministerstvu financí, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. pololetí 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2020), Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2020, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019, Aktualizované překlady zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o dluhopisech do anglického jazyka, Cenový věstník 10/2020, Cenový věstník 11/2020, Cenový věstník 12/2020, Česká republika prodala nový 7letý státní eurodluhopis za záporný výnos, Výsledky sedmého úpisu Dluhopisu Republiky, Evropská komise uveřejnila legislativní návrhy reagující na důsledky pandemie COVID-19 a legislativní návrhy týkající se benchmarků, Zahájení MPŘ a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů a další témata.
 • EU a zahraničí: Česká republika získala v prvním pololetí 2020 z rozpočtu EU o 50,1 mld. Kč více, než zaplatila, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2020, Rada Ecofin: Německo představilo priority svého předsednictví. Ministři financí diskutovali o evropském plánu obnovy a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky - účetní metody a postupy, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě, Finanční zpravodaj číslo 9/2020, Finanční zpravodaj číslo 10/2020, Cenový věstník 09/2020, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu, Národní registr projektů finančního vzdělávání, Měření finanční gramotnosti 2020 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019, Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023, Konvergenční program České republiky (duben 2020), 49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Otázky - účetní metody a postupy, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020, Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2020, Cenový věstník 08/2020, Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19, Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Makroekonomická predikce - duben 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2020), Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu publikován ve Sbírce zákonů, Finanční zpravodaj číslo 7/2020, Cenový věstník 06/2020, Cenový věstník 07/2020, Výsledky šestého úpisu Dluhopisu Republiky, Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků a další témata.
 • EU a zahraničí: Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020 financovaných ve spolupráci s DG DEVco, Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Neformální videokonference ministrů financí EU dne 16. 4. 2020, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická pomůcka k účtování některých zásob, Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč, Finanční zpravodaj číslo 4/2020, Finanční zpravodaj číslo 5/2020, Finanční zpravodaj číslo 6/2020, Cenový věstník 04/2020, Cenový věstník 05/2020, Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Česká asociace business angels zahájila svou činnost a další témata.
 • EU a zahraničí: Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh klesá v poměru k HDP už šestý rok po sobě, EET míří do finále. Projekt má stabilní většinovou podporu veřejnosti, Elektronická evidence tržeb - Průvodce pro podnikatele, Ministerstvo zveřejňuje novou sadu Komunikačních parametrů pro Playground pro poskytování automatizovaného výstupu (reporting), Cenový věstník 03/2020 a 02/2020, Veřejná konzultace - Inovace na finančním trhu, Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019, Rada Ecofin: ČR apelovala na vymahatelnost pravidel udržitelnosti veřejných financí a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-, ACRA Europe jej zlepšila z AA- na AA, Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání, Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby, Zákon č. 355/2019 Sb., Vyhlášky pro rok 2020 – pro účetnictví státu, Finanční zpravodaj číslo 1/2020, Finanční zpravodaj číslo 2/2020, Finanční zpravodaj číslo 3/2020, Cenový věstník 01/2020, Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky, Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0), Veřejná konzultace k možnostem národní úpravy v nových předpisech Evropské unie upravujících kapitálový trh, Ministerstvo financí chce finančně vzdělávat i dospělé, spouští registr projektů a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 21. ledna 2020, Veřejné konzultace Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti a kryptoaktivům a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2019 a jiné.