Novinky

Zpravodaj MF - 10/2019

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 10/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky na vynikající stupeň Aa3 se stabilním výhledem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Parlament schválil rovná pravidla pro trh s ubytováním

Parlament schválil rovná pravidla pro trh s ubytováním

Novela zákona o místních poplatcích, kterou schválila Poslanecká sněmovna v původním znění, přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Parlament schválil rovná pravidla pro trh s ubytováním

Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění

Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění

Predikovat příjmy veřejného zdravotního pojištění je zásadní nejen pro zdravotní pojišťovny, ale také pro Ministerstvo financí, např. při stanovení střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů v rámci rozpočtového procesu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění

Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020

Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020

Jedná se o teoretický propočet daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020 založený na vyhlášce č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, a rozpočtové predikci inkasa daní na rok 2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020

Výsledky a plány 2019 - Ministerstvo financí

Výsledky a plány 2019 - Ministerstvo financí

Rádi byste rychle získali základní představu o aktuální agendě rezortu financí a nemáte čas studovat internetové stránky, zákony a záznamy tiskových konferencí? Právě pro vás je určena brožura s názvem Výsledky a plány 2019. Ministerstvo financí v ní srozumitelnou formou představilo to nejdůležitější, na čem aktuálně pracuje a co se mu v letošním roce podařilo.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky a plány 2019 - Ministerstvo financí

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (3. 10. 2019)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (3. 10. 2019)

Dne 3. 10. 2019 se uskutečnila pravidelná pracovní porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (3. 10. 2019)

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2019

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2019

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí uveřejněné dne 28. června 2019, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2018 do třetího čtvrtletí roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2019

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2019)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2019)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 3. čtvrtletí 2019 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2019)

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2019

Ke konci září tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 449,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 407,2 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019

K 30. září 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 103,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 124,2 mld. Kč a schodek hospodaření 21,0 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019

Státní závěrečný účet ČR za rok 2018

Státní závěrečný účet ČR za rok 2018

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2018. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet ČR za rok 2018

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2019

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2019

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2018. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018.

  1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2018 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
  2. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

Legislativa MF

Legislativa MF
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 předložený do Poslanecké sněmovny PČR ke schválení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Cenový věstník 13/2019

Cenový věstník 13/2019

  1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek
  2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019
  3. Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2019 – Úřad MČ Brno-Bystrc

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2019

Metodika predikce tvorby hrubého fixního kapitálu v ČR

Metodika predikce tvorby hrubého fixního kapitálu v ČR

Tvorba hrubého fixního kapitálu tvoří v České republice přibližně 25–30 % hrubého domácího produktu, jde tedy o jeho podstatnou výdajovou složku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika predikce tvorby hrubého fixního kapitálu v ČR

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic

Informace k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

Informace k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR informuje, že dne 29. října 2019 byla v Pretorii podepsána SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BOTSWANSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Dluhopis Republiky bude možné pořídit i na pobočkách České spořitelny

Dluhopis Republiky bude možné pořídit i na pobočkách České spořitelny

Od 1. listopadu 2019 budou mít zájemci o státní dluhopisy nově možnost pořídit aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky také na vybraných pobočkách České spořitelny.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dluhopis Republiky bude možné pořídit i na pobočkách České spořitelny

Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky

Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 1. července 2019 do 13. září 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 199 172 866 Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušel milion soutěžících

Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušel milion soutěžících

Přesně před dvěma lety spustilo Ministerstvo financí účtenkovou loterii, která má motivovat zákazníky k přebírání účtenek a tím zlepšovat fungování elektronické evidence tržeb v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušel milion soutěžících

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 21. 10. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 18. 11. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 21. 10. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 18. 11. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2019

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

Je možné zvýšit správní poplatek stanovený zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jestliže jeho výše neodpovídá skutečným nákladům na provedení zpoplatňovaného úkonu?

Celý obsah článku Celý obsah článku - SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

SP/04/2019 - Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

SP/04/2019 - Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Lze přiznat osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za úkony prováděné pro územní samosprávné celky (obce, kraje) a pro jimi zřizované příspěvkové organizace?

Celý obsah článku Celý obsah článku - SP/04/2019 - Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

V průběhu kalendářního roku došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra ke změně hranic obcí, kdy část jedné obce připadla obci druhé. Obě obce mají zaveden systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Které obci zaplatí místní poplatek fyzické osoby, kterých se dotkly územní změny, a to buď z důvodu jejich místa pobytu, nebo vlastnictví k nemovité věci? Lze v daných případech aplikovat institut placení poplatku v poměrné výši?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze

Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze

Stává se už tradicí, že každoroční prestižní setkání odborníků z oblasti mezinárodních investičních arbitráží se koná v říjnu v Praze. Česká republika za níž v těchto případech jedná Ministerstvo financí je totiž v tomto oboru jedním z nejúspěšnějších států na světě.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze

Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Ve dnech 9. a 10. října se Lucemburku setkali ministři financí členských zemí EU. Hlavními tématy jednání byla budoucí opatření proti praní špinavých peněz a politika v této oblasti vůči vysoce rizikovým třetím zemím.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 10. října 2019

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 10. října 2019

Jednání Rady ECOFIN proběhlo ve čtvrtek 10. října v Lucemburku. Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 10. října 2019

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Strukturální fondy

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán je zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strukturální fondy

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Jednotný dotační portál

Jednotný dotační portál

Webový portál RISPF pro digitalizaci dotačních výzev.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jednotný dotační portál

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 8-9/2019

Finanční a ekonomické informace 8-9/2019

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 8-9/2019

Finanční a ekonomické informace 10/2019

Finanční a ekonomické informace 10/2019

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 10/2019

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější