Novinky

Zpravodaj MF - 9/2019

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 9/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ratingová agentura JCR potvrdila ratingové hodnocení České republiky

Ratingová agentura JCR potvrdila ratingové hodnocení České republiky

Japonská ratingová agentura JCR ve své nejnovější zprávě potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro závazky v domácí měně a na stupni AA- pro závazky v zahraničních měnách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ratingová agentura JCR potvrdila ratingové hodnocení České republiky

Daňový balíček reflektující poznatky odborníků na závislosti míří do třetího čtení

Daňový balíček reflektující poznatky odborníků na závislosti míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení Vládou schválený sazbový balíček Ministerstva financí. Návrh zákona s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový balíček reflektující poznatky odborníků na závislosti míří do třetího čtení

Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v původním znění návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Cílem předlohy je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

 1. Srovnávání rozpočtu na skutečnost u přijatých dotací
 2. Struktura rozpočtu – závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
 3. Provádění rozpočtových opatření na konci roku
 4. Předběžné rozpočtové opatření

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtové odpovědnosti obcí:

 1. Přijetí úvěru při překročení 60% hranice fiskálního pravidla
 2. Posuzování plnění fiskálního pravidla a důsledky jeho nedodržení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Správní poplatky - odpovědi na dotazy

Správní poplatky - odpovědi na dotazy

Odpovědi na často kladené otázky.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Správní poplatky - odpovědi na dotazy

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2019

Ke konci srpna tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 393,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 351,4 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2019

K 31. srpnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 969,8 mld. Kč, celkové výdaje 985,2 mld. Kč a schodek hospodaření 15,4 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 219/2019 Sb.

Vyhláška č. 219/2019 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 219/2019 Sb.

Cenový věstník 12/2019

Cenový věstník 12/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 21. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 12/2019

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením

Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením

Jedná se o praktickou příručku pro starosty a starostky obcí, která je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením

Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Právní rámce k tématu spotřebitelských úvěrů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Ministerstvo financí sděluje odborné veřejnosti, že dne 12. září 2014 zveřejnila Asociace pro kapitálový trh ČR na svých internetových stránkách volně dostupný překlad zákona č. 240/2013 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek

Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek

Informace Ministerstva financí k mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sekundární předpisy EU

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Začíná páté upisovací období Dluhopisu Republiky

Začíná páté upisovací období Dluhopisu Republiky

Začíná páté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 16. 9. 2019 do 20. 12. 2019 nabízeny tři typy státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začíná páté upisovací období Dluhopisu Republiky

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019

Datum uveřejnění: 20. 06. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019

Úspěšný pilotní prodej eurových dluhopisů za záporný výnos na domácím trhu dosáhl cílové hodnoty 1 mld. EUR

Úspěšný pilotní prodej eurových dluhopisů za záporný výnos na domácím trhu dosáhl cílové hodnoty 1 mld. EUR

Ministerstvo financí uskutečnilo již pátou tranši pilotní emise státního dluhopisu denominovaného v eurech vydaného na domácím trhu dle domácího práva.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Úspěšný pilotní prodej eurových dluhopisů za záporný výnos na domácím trhu dosáhl cílové hodnoty 1 mld. EUR

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Veřejná konzultace k Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

Veřejná konzultace k Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k adaptaci právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Cílem konzultace je získat názory a náměty na využití diskrecí obsažených v uvedeném nařízení. Na otázky v konzultaci můžete odpovídat do 7. října 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace k Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Právní rámce k tématu spotřebitelských úvěrů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce - Spotřebitelské úvěry

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Ministerstvo financí sděluje odborné veřejnosti, že dne 12. září 2014 zveřejnila Asociace pro kapitálový trh ČR na svých internetových stránkách volně dostupný překlad zákona č. 240/2013 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 23. 09. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21. 10. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 23. 09. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21. 10. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2019

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele

Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele

Parlament dnes schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Neformální ECOFIN: Finové otevřeli debatu o energetických daních

Neformální ECOFIN: Finové otevřeli debatu o energetických daních

V Helsinkách proběhlo ve dnech 13. – 14. září 2019 neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální ECOFIN: Finové otevřeli debatu o energetických daních

Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie (neformální ECOFIN) ve dnech 13. – 14. září 2019 v Helsinkách

Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie (neformální ECOFIN) ve dnech 13. – 14. září 2019 v Helsinkách

Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Za Českou národní banku se zúčastnil guvernér Jiří Rusnok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie (neformální ECOFIN) ve dnech 13. – 14. září 2019 v Helsinkách

Výroční zpráva OLAF za rok 2018

Výroční zpráva OLAF za rok 2018

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva OLAF za rok 2018

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sekundární předpisy EU

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

19. 9. byl oficiálně zahájen Program Zdraví, který je podpořený z Fondů EHP 2014 - 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
MF potřetí v historii otevřelo své brány veřejnosti

MF potřetí v historii otevřelo své brány veřejnosti

Komentovanou prohlídku labyrintem chodeb bývalého kláštera bosých karmelitánek, svérázně stavebně propojených s moderní prvorepublikovou budovou Ministerstva financí, absolvovalo asi 1300 návštěvníků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF potřetí v historii otevřelo své brány veřejnosti

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější