Novinky

Zpravodaj MF - 7/2019

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 7/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Makroekonomická predikce - červenec 2019

Makroekonomická predikce - červenec 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - červenec 2019

Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings

Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings

S&P Global Ratings, jedna z nejvýznamnějších mezinárodních ratingových agentur, ve svém nejnovějším hodnocení ze dne 19. 7. 2019 potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na stupni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings

Vysoký rating České republiky opět potvrdily agentury Fitch a ERA

Vysoký rating České republiky opět potvrdily agentury Fitch a ERA

Fitch Ratings potvrdila České republice výborné ratingové hodnocení AA- se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky v domácí i zahraničních měnách a očekává, že Česká republika bude nadále pokračovat ve zdravé fiskální a měnové politice. Stejný rating dnes potvrdila také agentura European Rating Agency (“ERA“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vysoký rating České republiky opět potvrdily agentury Fitch a ERA

ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu prvního pololetí 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 53,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 29,6 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2018 do druhého čtvrtletí roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2019)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2019)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 2. čtvrtletí 2019 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2019)

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2019, konkrétně pak program financování na druhé pololetí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro podnikatele, České účetní standardy pro finanční instituce, České účetní standardy pro pojišťovny - rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu

Metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu

Chybová hláška a změna oznamování informace o úspěšném přijetí automatizovaného výstupu

Chybová hláška a změna oznamování informace o úspěšném přijetí automatizovaného výstupu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, na základě zkušeností z pilotního a ostrého provozu na produkčním prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu podle reportingové vyhlášky oznamuje informace k chybové hlášce „ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE“ a oznamuje, že bude upravena logika oznamování informace o úspěšném přijetí automatizovaného výstupu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Chybová hláška a změna oznamování informace o úspěšném přijetí automatizovaného výstupu

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených technických dotazů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019

K 30.6.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 743,9 mld. Kč, celkové výdaje 764,6 mld. Kč a schodek hospodaření 20,7 mld. Kč (na konci června 2018 byl vykázán schodek 5,9 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2019

Ke konci května t. r. vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 235,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 215,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 19,9 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2019

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018

Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2019

Informační leták veřejného ochránce práv k promíjení místního poplatku za komunální odpad

Informační leták veřejného ochránce práv k promíjení místního poplatku za komunální odpad

Veřejný ochránce práv ve spolupráci s Ministerstvem financí a krajskými úřady připravil nový informační leták, který by měl pomoci obecním úřadům při promíjení místního poplatku za komunální odpad.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informační leták veřejného ochránce práv k promíjení místního poplatku za komunální odpad

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 277/2013 Sb.

Zákon č. 277/2013 Sb.

o směnárenské činnosti

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 277/2013 Sb.

Zákon č. 370/2017 Sb.

Zákon č. 370/2017 Sb.

o platebním styku

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 370/2017 Sb.

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mnohostranná dohoda (CbCR)

Vyhláška č. 188/2019 Sb.

Vyhláška č. 188/2019 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů - nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 188/2019 Sb.

Vyhláška č. 10/2019 Sb.

Vyhláška č. 10/2019 Sb.

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat. Součástí publikace je i anglický překlad vyhlášky spolu se slovníkem stěžejních pojmů v anglickém jazyce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 10/2019 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 6/2019

Finanční zpravodaj číslo 6/2019

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 6/2019

Cenový věstník 10/2019

Cenový věstník 10/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.7/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
 2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2019
 3. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
 4. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Praha
 5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 6. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Plzeň
 7. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 8. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 9. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Brno
 10. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ostrava

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 10/2019

Základní informace

Základní informace

Základní informace týkající se mezinárodní výměny informací v daňové oblasti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro podnikatele, České účetní standardy pro finanční instituce, České účetní standardy pro pojišťovny - rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, CHJ č. 8 který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

Začalo upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, zájemcům o státní dluhopisy jsou od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 nabízeny tři typy státních dluhopisů. Zároveň byly připsány na majetkové účty občanů emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5 376 936 308 Kč upsané v předchozím upisovacím období.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Zákon č. 277/2013 Sb.

Zákon č. 277/2013 Sb.

o směnárenské činnosti

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 277/2013 Sb.

Zákon č. 370/2017 Sb.

Zákon č. 370/2017 Sb.

o platebním styku

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 370/2017 Sb.

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 22. 07. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 19. 08. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 22. 07. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 19. 08. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2019

Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře

Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře

Formuláře pro účastníky III. pilíře - Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018

Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 1.7.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru

Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru

V úterý 9. července proběhlo v Bruselu zasedání Rady ECOFIN. Ministři financí se věnovali zejména evropskému semestru a financování rozpočtu EU. Českou delegaci vedla náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 9. července 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 9. července 2019

Jednání Rady ECOFIN proběhlo v úterý 9. července v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky byla náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 9. července 2019

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019

Základní informace

Základní informace

Základní informace týkající se mezinárodní výměny informací v daňové oblasti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní informace

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018

Materiál shrnuje informaci o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 6/2019

Finanční a ekonomické informace 6/2019

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 6/2019

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější