Novinky

Zpravodaj MF - 3/2019

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 3/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes (18.3.2019), připravilo několik novinek a vylepšení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Státní rozpočet v kostce - 2019

Státní rozpočet v kostce - 2019

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet v kostce - 2019

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Ministerstvo financí je od 1.1.2019 připravené přijímat elektronické faktury

Ministerstvo financí je od 1.1.2019 připravené přijímat elektronické faktury

Ministerstvo financí je od 1.1.2019 připravené přijímat elektronické faktury ve formátech, které jsou definovány specifikací EU standardu EN 16931 tak, jak předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, tak i ve formátu popsaném vyhláškou č. 194/2009 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí je od 1.1.2019 připravené přijímat elektronické faktury

Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (11.3.2019)

Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (11.3.2019)

Prezentace z workshopu konaného 11. 3. 2019 pro provozovatele hazardních her, výrobce technických zařízení a další zájemce z řad odborné veřejnosti za účelem snadnější implementace reportingové vyhlášky, která bude účinná od 1. 6. 2019.

 • téma: Stav a plán playground, Obsah automatizovaného výstupu (obecně, vzdálený přístup, denní herní výkaznictví a denní herní zápis), Aplikace DWH obecně, Zpracování balíčků, Validace – kontroly formální správnosti

Celý obsah článku Celý obsah článku - Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (11.3.2019)

Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro produkční (ostrou) verzi

Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro produkční (ostrou) verzi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje informaci ke zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro produkční (ostrou) verzi.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro produkční (ostrou) verzi

Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro Playground a spuštění HelpDesku

Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro Playground a spuštění HelpDesku

Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro Playground (veřejné testovací rozhraní) a spuštění HelpDesku 4. 3. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpřístupnění formuláře pro Registraci komunikačních parametrů pro Playground a spuštění HelpDesku

Harmonogram nasazení funkcí Playgroundu

Harmonogram nasazení funkcí Playgroundu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje harmonogram nasazení funkcí Playgroundu (veřejného testovacího rozhraní).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Harmonogram nasazení funkcí Playgroundu

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground

Údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu orgánu vykonávajícího dozor pro Playground (veřejné testovací rozhraní).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikační parametry pro Playground

Vzory obsahu minimálních datových balíčků

Vzory obsahu minimálních datových balíčků

Ministerstvo financí, odbor 73 – procesní agendy a regulace hazardu zveřejňuje vzory obsahu „minimálních datových balíčků“ pro jednotlivé druhy hazardních her.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vzory obsahu minimálních datových balíčků

Předběžné uvolnění technických materiálů a části referenčního klienta pro provozovatele

Předběžné uvolnění technických materiálů a části referenčního klienta pro provozovatele

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, následující aktualizované technické materiály a části referenčního klienta.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Předběžné uvolnění technických materiálů a části referenčního klienta pro provozovatele

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem zjednodušení manuální přípravy obsahu automatizovaného výstupu pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis, zveřejňuje vzor interaktivního nástroje, soubor "Validator.zip" a instruktážní video pro základní práci s interaktivním nástrojem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů

Seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Programové financování

Programové financování

Aktualizace obsahu v části - Základní informace, Metodika, RISPF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Programové financování

Pracovní skupina „Transfery“

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní skupina „Transfery“

Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu

Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu

Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu zpřesňuje a upravuje postupy, pravidla a povinnosti v rámci centrálního nákupu státu a navazujících činností. Závaznost je upravena v usnesení vlády č. 520/2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu

Technický standard úklidových služeb

Technický standard úklidových služeb

Technický standard úklidových služeb ve formě Service level agreement jsou vytvořeny za účelem nastavení minimálních požadavků na externí dodavatele úklidových služeb a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický standard úklidových služeb

Technický standard kancelářských potřeb

Technický standard kancelářských potřeb

Technický standard kancelářských se vztahuje na běžné činnosti úředníka na úřadu či organizaci, včetně podpůrných administrativních činností sekretariátu. Standardy slouží pro stanovení minimálních kvalitativních parametrů na kancelářské potřeby a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický standard kancelářských potřeb

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 28. srpnu 2018. Aktualizováno - doplnění souboru ve formátu XLS.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 28. srpnu 2018. Aktualizováno - doplnění souboru ve formátu XLS.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky a České národní banky).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Externí audit

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2019

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2019

K 28. 2. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 217,4 mld. Kč, celkové výdaje 237,3 mld. Kč a schodek hospodaření 19,9 mld. Kč (na konci února 2018 vykázán přebytek 25,8 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2018

K 31. 12. 2018 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 532,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 523,8 mld. Kč, což znamená hospodaření s přebytkem ve výši 8,8 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2019

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2018

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2018

 • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
 • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2018

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2018

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2018

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 6/2016 ministra financí - Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2018

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2018

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2018

Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2018

Legislativa MF

Legislativa MF
Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Ministerstvo financí publikuje anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru, č. 257/2016 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb., č. 303/2017 Sb. a č. 307/2018 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem

Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem

Ve Sbírce zákonů, částce 11 ze dne 1. února 2019, byla zveřejněna Vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, s účinností od 1. dubna 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem

Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

 • včetně Metodického stanoviska č. 1 s účinností od 1.4.2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Cenový věstník 05/2019

Cenový věstník 05/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 15. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 05/2019

Zprávy MF - číslo 2/2019

Zprávy MF - číslo 2/2019

Ze dne: 27. března 2019

 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
 2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
 3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 2/2019

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes (18.3.2019), připravilo několik novinek a vylepšení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Datum uveřejnění: 27. 11. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu virtuálních měn a jiných virtuálních aktiv. Cílem konzultace bylo získat názor odborné veřejnosti na možnost právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Oprávnění k činnosti

Oprávnění k činnosti

Informace Ministerstva financí k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Oprávnění k činnosti

Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Ministerstvo financí publikuje anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru, č. 257/2016 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb., č. 303/2017 Sb. a č. 307/2018 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Anglický překlad zákona o spotřebitelském úvěru

Právní rámce

Právní rámce

Právní rámce - platební služby a vypořádání obchodů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 03. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 15. 04. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 03. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 15. 04. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2019

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí

Poslanecká sněmovna na včerejším jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí

Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Poslanecká sněmovna na dnešním jednání schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jejím cílem je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna

Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna

Zdroj: Echo24 | Datum: 16. 3.2019 | Autor: Karolína Vaverková

Celý obsah článku Celý obsah článku - Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Rada ECOFIN k daňovým otázkám

Rada ECOFIN k daňovým otázkám

Ministři financí se v úterý 12. března zabývali zejména daňovými otázkami a podporou investičního prostředí. Vedoucí české delegace byla ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN k daňovým otázkám

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 12. března 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 12. března 2019

Jednání Rady ECOFIN se konalo v úterý 12. března v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 12. března 2019

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů (Participant Portal) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádosti o podporu lze předkládat nejpozději do středy 15. května 2019 do 17:00 hod.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun

Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun

Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost“ byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun

Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy

Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy

Zcela nový program Norských fondů s názvem „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 - 2021 bude mezi žadatele o grant rozděleno přes půl miliardy korun.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů (Participant Portal) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádosti o podporu lze předkládat nejpozději do středy 15. května 2019 do 17:00 hod.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 2/2019

Finanční a ekonomické informace 2/2019

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 2/2019

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější