Novinky

Zpravodaj MF - 1/2019

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 1/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 49,6 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 mld. Kč více, než zaplatila

Makroekonomická predikce - leden 2019

Makroekonomická predikce - leden 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - leden 2019

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany bude pokračovat i nadále, a to druhým upisovacím obdobím, které je stanoveno na 21. ledna 2019 – 15. března 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila vysoký rating České republiky

Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila vysoký rating České republiky

Standard & Poor’s, jedna z nejvýznamnějších ratingových agentur, dnes jako první v letošním roce potvrdila vynikající ratingové hodnocení České republice na stupni AA pro závazky v domácí měně a na stupni AA- pro závazky v zahraničních měnách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila vysoký rating České republiky

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018

Žádost o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30.9.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu prostředků na žáka za daný rok.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017

Bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Tato norma stanoví sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formulář k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Správní poplatek za žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru

Správní poplatek za žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává informaci týkající se správního poplatku za žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Správní poplatek za žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun

Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun

V roce 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 403,9 mld. Kč a celkové výdaje 1 401,0 mld. Kč. Saldo hospodaření státního rozpočtu tak dosáhlo přebytku ve výši 2,9 mld. Kč, což je druhý nejlepší výsledek od roku 1996.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2018

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2018

Tabulka - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2018

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2018

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2018

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2018

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2018

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - listopad 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2018

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

K 1. lednu 2019 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 78,7 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2018

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2018

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2018

Priority agendy rovných příležitostí v roce 2019

Priority agendy rovných příležitostí v roce 2019

Základní priority při prosazování rovných příležitostí v resortu MF v roce 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority agendy rovných příležitostí v roce 2019

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 336/2018 Sb.

Zákon č. 336/2018 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 336/2018 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 416/2004 Sb.

Vyhláška č. 416/2004 Sb.

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 416/2004 Sb.

Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhlášky pro rok 2019 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2019 – pro účetnictví státu

Pro rok 2019 se vyhlášky k účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky nemění. Pro přehlednost jsou v této sekci zveřejněna aktuální znění příslušných vyhlášek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášky pro rok 2019 – pro účetnictví státu

Ministerstvo financí zveřejnilo vyhlášku o poskytování dat v oblasti hazardu

Ministerstvo financí zveřejnilo vyhlášku o poskytování dat v oblasti hazardu

Ve Sbírce zákonů byla dne 18.1.2019 zveřejněna vyhláška Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat. Vyhláška sjednocuje způsob, rozsah, formát a strukturu herních a finančních dat, která mají být orgánům vykonávajícím dozor předávána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zveřejnilo vyhlášku o poskytování dat v oblasti hazardu

Finanční zpravodaj číslo 1/2019

Finanční zpravodaj číslo 1/2019

 1. Pokyn č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 2. Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně¨
 3. Pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 1/2019

Finanční zpravodaj číslo 2/2019

Finanční zpravodaj číslo 2/2019

 • Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 2/2019

Cenový věstník 01/2019

Cenový věstník 01/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2019
 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad kraje Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřadu MČ Brno-Bystrc

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 01/2019

Cenový věstník 02/2019

Cenový věstník 02/2019

 • Výměr MF č. 02/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 02/2019

Zprávy MF - číslo 1/2019

Zprávy MF - číslo 1/2019

Ze dne: 18. ledna 2019

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019
 2. Metodika financování krajů pro rok 2019
 3. Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 5. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 1/2019

Plán legislativních prací MF na rok 2019

Plán legislativních prací MF na rok 2019

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plán legislativních prací MF na rok 2019

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany bude pokračovat i nadále, a to druhým upisovacím obdobím, které je stanoveno na 21. ledna 2019 – 15. března 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 21. 1. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn: 18. 2. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 21. 01. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 18. 02. 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2019

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi - Externí audit

MP/1/2019 - Osvobození od místního poplatku ze psů

MP/1/2019 - Osvobození od místního poplatku ze psů

Vztahuje se osvobození od místního poplatku ze psů i na psy využívané v rámci záchranářské činnosti?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/1/2019 - Osvobození od místního poplatku ze psů

Česká republika požádala o plošný reverse charge

Česká republika požádala o plošný reverse charge

Česká republika dne 16.1.2019 zaslala žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (plošný reverse charge).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika požádala o plošný reverse charge

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018

Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU

Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU

V úterý 22. ledna proběhlo v Bruselu první jednání Rady ECOFIN za předsednictví Rumunska v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 22. ledna 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 22. ledna 2019

První jednání Rady ECOFIN za předsednictví Rumunska v Radě EU se konalo v úterý 22. ledna v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 22. ledna 2019

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Antaris GmbH a Michael Göde v. Česká republika

Antaris GmbH a Michael Göde v. Česká republika

Spor zahájila německá společnost Antaris GmbH a německý rezident pan Michael Göde na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Antaris GmbH a Michael Göde v. Česká republika

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EIB - Evropská investiční banka

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Dotace z kapitoly VPS

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 2 k předložení žádosti o dotaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dotace z kapitoly VPS

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Publikace - Výzva č. 3 k předložení žádosti o dotaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program 29822

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 12/2018

Finanční a ekonomické informace 12/2018

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 12/2018

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější