Novinky

Zpravodaj MF - 12/2018

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 12/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila „zákon roku“

Poslanecká sněmovna schválila „zákon roku“

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna schválila „zákon roku“

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 12. prosince 2018.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Dne 3.12.2018 začíná nepřetržitý prodej Dluhopisu Republiky. První upisovací období emise dluhopisů potrvá do 18. 1. 2019 a datum emise je stanoven na 1. 2. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2018

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2018

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2018

The Methodology of Pension Projections

The Methodology of Pension Projections

Metodické kompendium, autor: Jindřich Marval, Zbyněk Štork.

Celý obsah článku Celý obsah článku - The Methodology of Pension Projections

The Methodology of Health Care, Long-term Care and Education Projections

The Methodology of Health Care, Long-term Care and Education Projections

Metodické kompendium, autor Aleš Bělohradský.

Celý obsah článku Celý obsah článku - The Methodology of Health Care, Long-term Care and Education Projections

Jednorázové a přechodné operace

Jednorázové a přechodné operace

Informační studie. Materiál poskytuje přehled metodik mezinárodních institucí, zejména pak Evropské komise, a Ministerstva financí ČR, pro klasifikaci jednorázových a jiných přechodných operací. Studie popisuje rozdíly v klasifikaci na konkrétních případech zaznamenaných v sektoru vládních institucí v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jednorázové a přechodné operace

Workshop o elektronické fakturaci

Workshop o elektronické fakturaci

Dne 12. 11. 2018 se uskutečnil na Ministerstvu financí ČR workshop s názvem „Elektronická fakturace B2G dle Směrnice 2014/55/EU“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Workshop o elektronické fakturaci

Validátor - elektronické faktury

Validátor - elektronické faktury

Veřejně dostupný validátor společnosti Midran Ltd.. Validátor je webová služba zajišťující sémantickou a syntaktickou validaci (kontrolu) se schváleným formátem elektronické faktury dle normy EN 16931.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Validátor - elektronické faktury

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vzory příkazových bloků

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2018

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2018

K 30. 11. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 249,7 mld. Kč, celkové výdaje 1 271,3 mld. Kč a schodek hospodaření 21,6 mld. Kč (v listopadu 2017 vykázán schodek 11,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2018

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2018

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2018

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2017

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2017

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017.
I.Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2017 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
II.Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2017

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon o dluhopisech publikován ve Sbírce zákonů

Zákon o dluhopisech publikován ve Sbírce zákonů

Dne 11. prosince 2018 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o dluhopisech publikován ve Sbírce zákonů

Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
(Publikován Restriktivní výklad § 2 písm. j) a k) zákona a dále publikována Informace k předkládání ročních výkazů podle § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 25/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
(Zveřejněn - Metodický pokyn (verze 2.0))

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 11/2018

Finanční zpravodaj číslo 11/2018

 • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
 • Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287
 • Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 3 (čj. 111096/16/7100-20116-050484)
 • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 11/2018

Cenový věstník 15/2018

Cenový věstník 15/2018

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2018, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 12. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 15/2018

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o mezinárodní spolupráci

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mnohostranná dohoda (CbCR)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Informace ke zveřejňování statistik k emisi Dluhopisu Republiky

Informace ke zveřejňování statistik k emisi Dluhopisu Republiky

Statistiky ohledně množství držitelů Dluhopisu Republiky a celkové upsané hodnotě budou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí vždy první pracovní den následující po skončení příslušného upisovacího období.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace ke zveřejňování statistik k emisi Dluhopisu Republiky

Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Dne 3.12.2018 začíná nepřetržitý prodej Dluhopisu Republiky. První upisovací období emise dluhopisů potrvá do 18. 1. 2019 a datum emise je stanoven na 1. 2. 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Parlament schválil novelu zákona o směnárnách

Parlament schválil novelu zákona o směnárnách

Senát dnes schválil novelu zákona o směnárenské činnosti. Jejím cílem je zamezit nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji v centru Prahy při jednání se zahraničními turisty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Parlament schválil novelu zákona o směnárnách

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2019

Veřejná konzultace - Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Veřejná konzultace - Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Ministerstvo financí zveřejňuje k veřejné konzultaci návrh Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na tento návrh a na v něm navržená opatření. Vaše případné připomínky zasílejte do 9. ledna 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace - Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Parlament ČR schválil Fiskální pakt zemí EU

Parlament ČR schválil Fiskální pakt zemí EU

Senát na dnešním jednání schválil přistoupení České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, také známé jako Fiskální pakt.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Parlament ČR schválil Fiskální pakt zemí EU

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 12. prosince 2018.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018

Rada ECOFIN se dohodla na dalších krocích v oblasti digitálního zdanění

Rada ECOFIN se dohodla na dalších krocích v oblasti digitálního zdanění

Evropští ministři financí se na prosincovém jednání věnovali návrhu na zdanění digitálních služeb, prohlubování hospodářské a měnové unie, posilování bankovní unie a Evropskému semestru. Vedoucí české delegace byla náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rada ECOFIN se dohodla na dalších krocích v oblasti digitálního zdanění

Setkání zástupců české sítě AFCOS se zástupci italské služby AFCOS a úřadu OLAF

Setkání zástupců české sítě AFCOS se zástupci italské služby AFCOS a úřadu OLAF

Dne 7. prosince 2018 se na Ministerstvu financí konala akce s názvem Round Table – setkání českého a italského AFCOS.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Setkání zástupců české sítě AFCOS se zástupci italské služby AFCOS a úřadu OLAF

Konference Auditního orgánu 2018

Konference Auditního orgánu 2018

Ve dnech 28. 11. až 30. 11. 2018 se v Mikulově uskutečnil již druhý ročník Konference Auditního orgánu. Cílem konference bylo sdílení zkušeností, dobré praxe, prevence možných chyb a zejména sdílení přístupu Auditního orgánu k auditu různých oblastí implementace EU fondů v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konference Auditního orgánu 2018

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Ministryně financí Alena Schillerová a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová dne 14.12.2018 podepsaly memorandum o spolupráci obou institucí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Finanční a ekonomické informace 11/2018

Finanční a ekonomické informace 11/2018

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 11/2018

Doporučované

Nejčtenější