Novinky

Zpravodaj MF - 11/2018

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 11/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

Ministerstvo financí spustí v pondělí 3.12.2018 prodej dluhopisů určených pro občany. Činí tak u příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky a na počest takto významného jubilea ponesou nové emise název Dluhopis Republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

46. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

46. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 46. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

Makroekonomická predikce - listopad 2018

Makroekonomická predikce - listopad 2018

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - listopad 2018

Fiskální výhled ČR - listopad 2018

Fiskální výhled ČR - listopad 2018

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Fiskální výhled ČR - listopad 2018

Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Japonská ratingová agentura R&I ve svém dnešním hodnocení zvýšila rating zahraničních dlouhodobých závazků ČR z A+ na AA- při zachování stabilního výhledu a jako třetí ratingová agentura v letošním roce (Fitch, JCR) přistoupila ke zvýšení ratingu České republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.1.2019 - 31.3.2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2019

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

STC smí jako jediná v EU provozovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků

STC smí jako jediná v EU provozovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků

Pašování a padělání tabákových výrobků má zamezit nový systém, který v rámci členských států zavedla Evropská unie.

Celý obsah článku Celý obsah článku - STC smí jako jediná v EU provozovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním poplatkům:

  • MP/33/2018 – Zveřejnění osobních údajů a výše platebních povinností na alonži složenky
  • MP/34/2018 – Vyměření uhrazeného místního poplatku a zvýšení místního poplatku (k MP/24/2018)
  • MP/35/2018 – Vyměření již uhrazeného místního poplatku a oznámení platebního výměru (k MP/24/2018)
  • MP/36/2018 – Možnost prokázání údajů rozhodných pro osvobození od místního poplatku čestným prohlášení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (25.10.2018)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (25.10.2018)

Dne 25. 10. 2018 se uskutečnila pracovní porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva financí a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (25.10.2018)

Informace k možnosti vzdát se práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu

Informace k možnosti vzdát se práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává informaci týkající se možnosti vzdání se práva podat odvolání k určitému datu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k možnosti vzdát se práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu

Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách

Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami doplňuje stanovisko k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách

Stanovisko k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru

Stanovisko k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává, s ohledem na opakované dotazy k plnění povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru provozovatelem, a to zejména s ohledem na dotazy ohledně nucené registrace návštěvníků herního prostoru a místa, kde má k identifikaci návštěvníka docházet, následující stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Stát v říjnu hospodařil s přebytkem 5,7 mld. Kč

Stát v říjnu hospodařil s přebytkem 5,7 mld. Kč

K 31. 10. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 132,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 127,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,7 mld. Kč (v říjnu 2017 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stát v říjnu hospodařil s přebytkem 5,7 mld. Kč

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2018

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2018

Programové financování

Programové financování

Informace k programovému financování. Aktualizace: Základní informace, Metodika, IS EDS/SMVS.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Programové financování

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 254/2018 Sb.

Vyhláška č. 254/2018 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 254/2018 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 10/2018

Finanční zpravodaj číslo 10/2018

  • Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
  • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 10/2018

Finanční zpravodaj číslo 9/2018

Finanční zpravodaj číslo 9/2018

  • Pokyn GFŘ D – 32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 9/2018

Cenový věstník 14/2018

Cenový věstník 14/2018

  • Výměr MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 14/2018

Cenový věstník 13/2018

Cenový věstník 13/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2018,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 11. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2018

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

Ministerstvo financí spustí v pondělí 3.12.2018 prodej dluhopisů určených pro občany. Činí tak u příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky a na počest takto významného jubilea ponesou nové emise název Dluhopis Republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Datum uveřejnění: 27. 11. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Ministerstvo financí předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí. Cílem dokumentu je především shrnutí stávajícího stavu právní úpravy v dílčích oblastech účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací. Odpovědi na otázky k jednotlivým kapitolám a další případné podněty prosím zasílejte do 15. ledna 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Veřejná konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Veřejná konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k tématu virtuálních měn a jiných virtuálních aktiv. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na možnosti právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na konzultační otázky můžete odpovídat až do 14. ledna 2019.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 4. prosince 2018

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 4. prosince 2018

Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 4. prosince 2018

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2018 včetně Komentáře

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o směnárnách

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o směnárnách

Poslanecká sněmovna dne 14.11.2018 schválila novelu zákona o směnárenské činnosti. Jejím cílem je zamezit nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji v centru Prahy při jednání se zahraničními turisty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o směnárnách

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Datum uveřejnění: 27. 11. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2018

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb

Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb

V sobotu 1. prosince 2018 to budou přesně dva roky, co Ministerstvo financí spustilo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronickou evidenci tržeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrová řízení na odborné pozice v Moskvě a v Budapešti

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrová řízení na odborné pozice v Moskvě a v Budapešti

Podrobnosti o pozicích a požadavcích na uchazeče jsou uvedeny na webu banky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrová řízení na odborné pozice v Moskvě a v Budapešti

Prezentace ze semináře „Possibilities of Cooperation with the IFC“

Prezentace ze semináře „Possibilities of Cooperation with the IFC“

Dne 7. listopadu 2018 proběhl na Ministerstvu financí seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“ pořádaný pro zástupce českých firem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Prezentace ze semináře „Possibilities of Cooperation with the IFC“

Ministři financí zemí EU se věnovali zdanění digitálních služeb

Ministři financí zemí EU se věnovali zdanění digitálních služeb

Ministři financí se v úterý 6. listopadu na Radě ECOFIN věnovali především návrhu na zdanění digitálních služeb. Hlavním tématem diskuse byla otázka rozsahu směrnice a délka jejího trvání. Vedoucí české delegace byla ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí zemí EU se věnovali zdanění digitálních služeb

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 6. listopadu 2018

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 6. listopadu 2018

Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 6. listopadu 2018

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 10/2018

Finanční a ekonomické informace 10/2018

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 10/2018

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější