Novinky

Zpravodaj MF - 09/2018

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 09/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Studie Evropské komise: Česko se dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH

Studie Evropské komise: Česko se dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH

Česká republika dosáhla v uplynulých letech výrazného zlepšení ve výběru DPH. Podle nejnovější studie Evropské komise se mezera ve výběru DPH (tzv. VAT GAP) představující rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH snížila v roce 2016 o 10 miliard korun na 58,5 miliardy korun, respektive ze 17 % na 14 %. Tím se Česká republika blíží průměru Evropské unie, který v roce 2016 činil 12,3 %.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Studie Evropské komise: Česko se dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH

Ministerstvo financí posiluje transparentnost správy důchodového účtu

Ministerstvo financí posiluje transparentnost správy důchodového účtu

Od dnešního dne bude pravidelně každý 20. den v měsíci, případně následující pracovní den, na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňován přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění za měsíc předcházející.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí posiluje transparentnost správy důchodového účtu

ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o více jak polovinu, pomáhá rozvoji obcí

ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o více jak polovinu, pomáhá rozvoji obcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do poloviny roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 58 % (tj. o 5 336 nemovitostí). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 47 % (tj. o 603 subjektů).

Celý obsah článku Celý obsah článku - ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o více jak polovinu, pomáhá rozvoji obcí

Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

V souvislosti se zvýšeným počtem žádostí notářů o potvrzení vlastnictví spořicích státních dluhopisů, Ministerstvo financí uveřejňuje za účelem rychlejšího vyřizování jednotlivých podání postup poskytování informací pro potřeby projednání pozůstalosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru definovaného v zákoně o hazardních hrách

Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru definovaného v zákoně o hazardních hrách

Stanovisko Generálního ředitelství cel.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru definovaného v zákoně o hazardních hrách

Stanovisko k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Stanovisko k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, vydává stanovisko k § 68 zákona o hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

Česká republika se stala jedním z patnácti signatářů mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti internetových her, které stojí v šedé zóně mezi počítačovými hrami a ilegálním hazardem. Iniciativa reaguje na sílící trend stírání hranic mezi on-line počítačovými hrami a hazardem na internetu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Státní rozpočet je na konci prázdnin v přebytku 14,8 mld. Kč

Státní rozpočet je na konci prázdnin v přebytku 14,8 mld. Kč

K 31.8.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 900,6 mld. Kč, celkové výdaje 885,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 14,8 mld. Kč (v srpnu 2017 vykázán přebytek 15,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet je na konci prázdnin v přebytku 14,8 mld. Kč

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2018

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2018

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 30.6.2018

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 30.6.2018

  • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
  • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 30.6.2018

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 192/2018 Sb.

Vyhláška č. 192/2018 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 192/2018 Sb.

Cenový věstník 11/2018

Cenový věstník 11/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty, která nabyla právní moci za rok 2017 – Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravních agend

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 11/2018

Zprávy MF - číslo 3/2018

Zprávy MF - číslo 3/2018

Ze dne: 10. září 2018

  1. Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb
  2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zprávy MF - číslo 3/2018

Stanovisko CHJ č.6/2018

Stanovisko CHJ č.6/2018

k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.6/2018

Stanovisko CHJ č.5/2018

Stanovisko CHJ č.5/2018

k průběhu řídicí kontroly při přípravě veřejných zakázek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.5/2018

Stanovisko CHJ č.4/2018

Stanovisko CHJ č.4/2018

k problematice přezkoumání hospodaření městských částí statutárních měst

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.4/2018

Stanovisko CHJ č.1/2018 (aktualizováno)

Stanovisko CHJ č.1/2018 (aktualizováno)

k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko CHJ č.1/2018 (aktualizováno)

Metodický pokyn CHJ č. 6 – Manuál interního auditu

Metodický pokyn CHJ č. 6 – Manuál interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Manuál interního auditu (dále jen „Manuál“). Manuál slouží k zajištění jednotného postupu při výkonu interního auditu v orgánech veřejné správy a sdílení dobré praxe.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 6 – Manuál interního auditu

Metodický pokyn CHJ č. 5 – Statut interního auditu

Metodický pokyn CHJ č. 5 – Statut interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Statut interního auditu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn CHJ č. 5 – Statut interního auditu

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

V souvislosti se zvýšeným počtem žádostí notářů o potvrzení vlastnictví spořicích státních dluhopisů, Ministerstvo financí uveřejňuje za účelem rychlejšího vyřizování jednotlivých podání postup poskytování informací pro potřeby projednání pozůstalosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Seminář je pořádán Mezinárodní investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou v Brně dne 1. října 2018. Cílem semináře je přiblížení mezinárodních finančních institucí českému podnikatelskému sektoru a představení možností spolupráce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2018

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Přínosy a náklady EET na jednom místě

Přínosy a náklady EET na jednom místě

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, že kvantifikace daňových přínosů před spuštěním elektronické evidence tržeb neodpovídá skutečnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přínosy a náklady EET na jednom místě

EET: Úspěšný projekt, který přináší miliardy

EET: Úspěšný projekt, který přináší miliardy

Spuštěním elektronické evidence tržeb 1.12.2016 se Česká republika stala šestnáctou zemí Evropské unie, ve které funguje některá z forem evidence tržeb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - EET: Úspěšný projekt, který přináší miliardy

Vláda schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním

Vláda schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním

Vláda dne 12.9.2018 schválila Ministerstvem financí předloženou novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Aktualizace seznamu členů pracovního týmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na nejvyšší úrovni.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Reverse charge

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Elektronická evidence tržeb (EET)

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
V hlavní roli investice a kryptoměny – ve Vídni proběhlo neformální dvoudenní jednání ECOFIN

V hlavní roli investice a kryptoměny – ve Vídni proběhlo neformální dvoudenní jednání ECOFIN

Ministři financí členských zemí EU se v pátek 7. září sešli ve Vídni ke dvoudennímu neformálnímu jednání Rady ECOFIN. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová a člen bankovní rady ČNB Marek Mora.

Celý obsah článku Celý obsah článku - V hlavní roli investice a kryptoměny – ve Vídni proběhlo neformální dvoudenní jednání ECOFIN

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank Evropské unie 7. – 8. září 2018 ve Vídni

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank Evropské unie 7. – 8. září 2018 ve Vídni

Českou delegaci povede ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank Evropské unie 7. – 8. září 2018 ve Vídni

Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Seminář je pořádán Mezinárodní investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou v Brně dne 1. října 2018. Cílem semináře je přiblížení mezinárodních finančních institucí českému podnikatelskému sektoru a představení možností spolupráce.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na seminář „Možnosti financování mezinárodními finančními institucemi“

Pozvánka na seminář „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

Pozvánka na seminář „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

Český business development konzultant u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) ve spolupráci s Czech Trade pořádá dne 8. října 2018 pod záštitou Ministerstva financí ČR seminář „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pozvánka na seminář „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

Česká republika se stala jedním z patnácti signatářů mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti internetových her, které stojí v šedé zóně mezi počítačovými hrami a ilegálním hazardem. Iniciativa reaguje na sílící trend stírání hranic mezi on-line počítačovými hrami a hazardem na internetu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR navazuje úzkou spolupráci se 14 zeměmi v oblasti on-line hazardu

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku Celý obsah článku - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministerstvo financí zve veřejnost na den otevřených dveří 28. září

Ministerstvo financí zve veřejnost na den otevřených dveří 28. září

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa bude Ministerstvo financí jedním z prvních úřadů, který v Praze otevře své brány veřejnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí zve veřejnost na den otevřených dveří 28. září

Virtuální prohlídka MF

Virtuální prohlídka MF

Prohlédněte si prostory bývalého klášterního komplexu v Letenské ulici na Malé Straně, kde od roku 1921 úřaduje ministr financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Virtuální prohlídka MF

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější