Novinky

Zpravodaj MF - 04/2018

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 04/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ratingová agentura Moody’s vylepšila ratingové hodnocení ČR

Ratingová agentura Moody’s vylepšila ratingové hodnocení ČR

Moody’s, ratingová agentura s mezinárodní působností, vylepšila dne 20. 4. 2018 ratingové hodnocení České republiky, když změnila výhled ratingu ze stabilního na pozitivní při potvrzení dlouhodobých závazků v domácí i v zahraniční měně na úrovni A1.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ratingová agentura Moody’s vylepšila ratingové hodnocení ČR

Makroekonomická predikce - duben 2018

Makroekonomická predikce - duben 2018

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - duben 2018

45. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

45. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku Celý obsah článku - 45. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2018

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2018

Zpráva obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018 uveřejněné dne 22. prosince 2017 a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2017 do prvního čtvrtletí roku 2018.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2018

Výbor pro rozpočtové prognózy

Výbor pro rozpočtové prognózy

Výbor pro rozpočtové prognózy je zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu a rozpočtu zdravotní pojišťovny a jejich střednědobého výhledu posuzuje makroekonomické a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí zpracované MF. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výbor pro rozpočtové prognózy

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

SMART Governance - Otázky a odpovědi

SMART Governance - Otázky a odpovědi

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - SMART Governance - Otázky a odpovědi

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky - účetní metody a postupy

PAP – Otázky a odpovědi

PAP – Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy a odpovědi k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - PAP – Otázky a odpovědi

Sdílení dobré praxe (ÚRVF)

Sdílení dobré praxe (ÚRVF)

Sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících se vedení účetnictví, účetních metod a schvalování účetních závěrek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Sdílení dobré praxe (ÚRVF)

Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zaznamenal rozdílný přístup orgánů veřejné správy ke jmenování interních auditorů pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Často kladené otázky - příkazové bloky

Často kladené otázky - příkazové bloky

Nejčastěji kladené otázky k příkazovým blokům.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené otázky - příkazové bloky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2018)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2018)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2018 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2018)

V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč

V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč

Saldo sektoru vládních institucí skončilo v roce 2017 v souladu s očekáváním MF ČR, a to rekordním přebytkem ve výši 80,6 mld. Kč (1,6 % HDP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč

Stát v březnu hospodařil s přebytkem 16,3 mld. Kč

Stát v březnu hospodařil s přebytkem 16,3 mld. Kč

K 31. 3. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 345,7 mld. Kč, celkové výdaje 329,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,3 mld. Kč (v březnu 2017 vykázán přebytek 4,7 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stát v březnu hospodařil s přebytkem 16,3 mld. Kč

Státní závěrečný účet ČR za rok 2016

Státní závěrečný účet ČR za rok 2016

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2016. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní závěrečný účet ČR za rok 2016

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2018

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2018

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2018

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2018

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2018

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28.2.2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

předložena vládě pro informaci dne 18. dubna 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 133/2013 Sb.

Vyhláška č. 133/2013 Sb.

kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu, včetně lhůt pro jejich překládání

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 133/2013 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 4/2018

Finanční zpravodaj číslo 4/2018

  • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2018

Cenový věstník 04/2018

Cenový věstník 04/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2018

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 04/2018

Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

Metodika odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů

Metodika odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zavedl do českého rozpočtového procesu číselné fiskální pravidlo, které obecně určuje stanovení závazného konsolidovaného rámce výdajů státního rozpočtu a státních fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Metodický pokyn verze 3 nabývá účinnosti 1. dubna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mnohostranná dohoda (CbCR)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Zákon o platebním styku je druhým nejlepším zákonem roku 2017

Zákon o platebním styku je druhým nejlepším zákonem roku 2017

Zákon, díky kterému se platební služby otevírají novým technologiím a dalším možným konkurentům. To jsou hlavní důvody, které nominovaly zákon o platebním styku mezi pětici nejdůležitějších zákonů uplynulého roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon o platebním styku je druhým nejlepším zákonem roku 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2018

Podkladová studie: Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT

Podkladová studie: Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT

Odbor Finanční trhy II připravil podkladovou studii k možnostem využití nových technologií při online identifikace podle AML/CFT předpisů. Studie obsahuje řadu konzultačních otázek, na které je možné odpovídat zasláním připojeného formuláře do pátku 18. května 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podkladová studie: Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT

Konzultace ke kapitolám Ia a Ib směrnice o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Konzultace ke kapitolám Ia a Ib směrnice o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí připravilo druhou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do 27. dubna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konzultace ke kapitolám Ia a Ib směrnice o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

MPŘ a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

MPŘ a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Případná vyjádření k návrhu nařízení vlády lze zaslat do 24. dubna 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MPŘ a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Ministerstvo financí pokračuje v naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy

Ministerstvo financí pokračuje v naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy

Ministerstvo financí pokračuje v naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy. Do mezirezortního připomínkového řízení nyní předložilo novelu, jejíž součástí je rozšíření kompetencí k prověřování zkrácení i ostatních daní (zejména daní z příjmů) a související trestné činnosti a získání kompetence k vyšetřování trestných činů. Cílem je zjednodušení, zrychlení i zefektivnění průběhu trestního řízení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí pokračuje v naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na nejvyšší úrovni.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Reverse charge

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
V bulharské Sofii proběhlo další jednání ECOFIN

V bulharské Sofii proběhlo další jednání ECOFIN

Ministři financí a guvernéři centrálních bank se 27. a 28. dubna potkali na neformálním ECOFINu v Sofii. Hlavními body jednání byly dokončení Bankovní unie a Unie kapitálových trhů, konvergence v EU a eurozóně a daňové otázky včetně zdanění digitální ekonomiky. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová a ČNB zastupoval člen bankovní rady Marek Mora.

Celý obsah článku Celý obsah článku - V bulharské Sofii proběhlo další jednání ECOFIN

Neformální zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie a guvernérů centrálních bank (ECOFIN) 27. – 28. dubna 2018 v Sofii

Neformální zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie a guvernérů centrálních bank (ECOFIN) 27. – 28. dubna 2018 v Sofii

Vedoucí delegace České republiky na neformální zasedání ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová, za ČNB se jednání zúčastní člen bankovní rady Marek Mora.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Neformální zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie a guvernérů centrálních bank (ECOFIN) 27. – 28. dubna 2018 v Sofii

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie

Zveřejněn Akční plán na rok 2018.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 3/2018

Finanční a ekonomické informace 3/2018

Březnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 3/2018

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Státní tiskárna cenin zahajuje výstavu k 90. výročí svého založení

Státní tiskárna cenin zahajuje výstavu k 90. výročí svého založení

Státní tiskárna cenin slaví v letošním roce 90 let od svého vzniku. Při této příležitosti pořádá výstavu, která veřejnost seznámí s historií a výrobou bankovek, osobních dokladů, akcií a dalších cenin.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní tiskárna cenin zahajuje výstavu k 90. výročí svého založení

Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů a úspěšně zvládnout audity, poradí semináře v krajích

Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů a úspěšně zvládnout audity, poradí semináře v krajích

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí organizuje cyklus seminářů Dotace EU a audity. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu května a června ve všech krajských městech. Účastníci budou seznámeni s příklady dobré praxe za účelem prevence pochybení v projektech příjemců evropských dotací. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů z evropských fondů. Účast na seminářích je bezplatná.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů a úspěšně zvládnout audity, poradí semináře v krajích

Doporučované

Nejčtenější