Novinky

Zpravodaj MF - 7/2017

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 7/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 %

Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 %

Ekonomický růst se v 1. čtvrtletí 2017 ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím nečekaně výrazně zrychlil na 1,5 %. Meziročně se pak reálný HDP zvýšil o 4 %, čemuž napomohl i vyšší počet pracovních dnů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 %

Makroekonomická predikce - červenec 2017

Makroekonomická predikce - červenec 2017

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Makroekonomická predikce - červenec 2017

ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši 39,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,8 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení

Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení

Mezinárodní ratingová agentura Scope Ratings potvrzuje České republice ratingové hodnocení dlouhodobých závazků v domácí měně na stupni AA se stabilním výhledem a nově uděluje ratingové hodnocení dlouhodobých závazků v cizí měně taktéž na stupni AA se stabilním výhledem.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení

Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily

Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily

Ministerstvo financí se ve druhém čtvrtletí letošního roku zaměřilo na prodlužování doby do splatnosti vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017)

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017)

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.5.2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.5.2017

Ke konci května 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 182,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 162,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 19,9 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.5.2017

Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách

Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu zabezpečení jednotné aplikace požadavku na provozovatele technické hry na stanovení nejvyšší hodinové prohry a zamezení další účasti na hře v případě, že hodinová prohra účastníka hazardní hry dosáhne této částky, vydává toto stanovisko.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách

Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi zveřejňuje Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a její odůvodnění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí, odbor 34 – Státní dozor nad hazardními hrami a dalšími subjekty, vytvořili metodiku (č. 5 - Tvorba obecně závazných vyhlášek - práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016

Přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016

V roce 2016 bylo sázejícími u legálních provozovatelů vloženo do hry 196,4 mld. Kč a na výhrách jim bylo vyplaceno 157,1 mld. Kč. Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her (rozdíl mezi finančními prostředky vloženými do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům) tak v roce 2016 dosáhly 39,3 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017

Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017

Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017 - výpočet přiměřeného zisku (PZNK) a použitého kapitálu za všechny lokality, pro které je sestavována samostatná kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2017

Přehled cenových map.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2017

Státní rozpočet na konci června v přebytku 4,6 mld. Kč

Státní rozpočet na konci června v přebytku 4,6 mld. Kč

K 30. 6. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 634,5 mld. Kč, celkové výdaje 629,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,6 mld. Kč (v červnu 2016 vykázán přebytek 40,6 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet na konci června v přebytku 4,6 mld. Kč

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2016.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Legislativa MF

Legislativa MF
Vyhláška č. 208/2017 Sb.

Vyhláška č. 208/2017 Sb.

kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 208/2017 Sb.

Vyhláška č. 439/2016 Sb.

Vyhláška č. 439/2016 Sb.

o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 439/2016 Sb.

Cenový věstník 07/2017

Cenový věstník 07/2017

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 6. 2017
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřad městské části Brno-Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly I – Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly II – Č. Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly III – Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly IV – Ústí n/L
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly V – H. Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly VI – Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad, Odd. cenové kontroly VII – Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 07/2017

Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi zveřejňuje Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a její odůvodnění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Nařízení o fondech peněžního trhu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Nařízení o fondech peněžního trhu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 30. června 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nařízení o fondech peněžního trhu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Standard finanční gramotnosti

Standard finanční gramotnosti

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Standard finanční gramotnosti

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2017

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2016

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2016

Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 10.7.2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2016

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dne 12. července 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Reverse charge

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši 39,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,8 mld. Kč.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)

Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge

Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge

Mezi témata jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) patřily návrhy automatické výměny informací o optimalizačních daňových schématech, Unie kapitálových trhů a řešení úvěrů v selhání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. července 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. července 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. července 2017 v Bruselu

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Finanční a ekonomické informace 6/2017

Finanční a ekonomické informace 6/2017

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 6/2017

Doporučované

Nejčtenější