Novinky

Zpravodaj MF - 3/2017

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 3/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
MF vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti

MF vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti

Každý si nyní může spočítat, v jaké minimální výši bude jeho obec, město či kraj splácet své dluhy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti

Projekt Ministerstva financí na zpřístupňování dat veřejnosti je nejlepší v EU

Projekt Ministerstva financí na zpřístupňování dat veřejnosti je nejlepší v EU

Projekt Supervizor Ministerstva financí vyhrál první místo v celoevropské soutěži Sharing and reuse of IT solutions, kterou pořádala Evropská komise. Cílem soutěže je sdílet a propojovat nejlepší praxi v oblasti opendat napříč veřejnou správou všech zemí Evropské unie.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Projekt Ministerstva financí na zpřístupňování dat veřejnosti je nejlepší v EU

Ministerstvo financí vyhrálo další dvě arbitráže

Ministerstvo financí vyhrálo další dvě arbitráže

Ministerstvo financí zachránilo státu 200 milionů korun, které po něm ve dvou arbitrážích požadovali britští občané I. P. Busta a J. P. Busta a společnost Anglia Auto Accessories.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí vyhrálo další dvě arbitráže

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Peněžní plnění nahrazující úrok

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizaci metodických materiálů určených zejména obchodním korporacím, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek vliv na řízení a ovládání, státním podnikům, veřejným výzkumným institucím, dobrovolným svazkům obcí a dalším subjektům jako návod pro sestavení a předání Pomocného konsolidačního přehledu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku určenou konsolidovaným jednotkám státu, která byla vytvořena za účelem usnadnění práce s výsledky konsolidačních křížových kontrol a pomocnými konsolidačními záznamy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu pro rok 2017. Aktualizováno.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.4.2017 - 30.6.2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2017

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Příkazové bloky

Příkazové bloky

Příkazové bloky budou vydávány Ministerstvem financí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Příkazové bloky

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Prezentace – seminář k programovému financování, únor 2017

Prezentace – seminář k programovému financování, únor 2017

Prezentace ze semináře zaměřeného na aktuální otázky z oblasti programového financování - únor 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Prezentace – seminář k programovému financování, únor 2017

Přebytek státního rozpočtu na konci února činí 3,7 mld. Kč

Přebytek státního rozpočtu na konci února činí 3,7 mld. Kč

K 28.2.2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 197,2 mld. Kč, celkové výdaje 193,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 3,7 mld. Kč (v únoru 2016 vykázán přebytek 27,7 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přebytek státního rozpočtu na konci února činí 3,7 mld. Kč

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016

Ke konci roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 446,6 mld. Kč a zůstaly tak zhruba na úrovni předchozího roku (meziroční nárůst pouze o 0,6 mld. Kč).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2017

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2016

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2016

 • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
 • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku Celý obsah článku - Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2016

Roční souhrnná informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech Ministerstva financí za rok 2016

Roční souhrnná informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech Ministerstva financí za rok 2016

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 6/2016 ministra financí - Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku Celý obsah článku - Roční souhrnná informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech Ministerstva financí za rok 2016

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční telefonní linku a elektronickou adresu Ministerstva financí za rok 2016

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční telefonní linku a elektronickou adresu Ministerstva financí za rok 2016

Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých oznámeních na protikorupční telefonní linku a elektronickou adresu Ministerstva financí za rok 2016

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Informace o výsledcích kontrolní činnosti odd. 1604 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Legislativa MF

Legislativa MF
Cenový věstník 03/2017

Cenový věstník 03/2017

 • Výměr MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 03/2017

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. dubna 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Finanční zpravodaj číslo 4/2017

Finanční zpravodaj číslo 4/2017

 • Nové účty pro placení daně z hazardních her

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2017

Finanční zpravodaj číslo 3/2017

Finanční zpravodaj číslo 3/2017

 • Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Pokyn GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 3/2017

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, vydává aktualizované znění metodického pokynu.

 • Formulář - Žádost o vydání základního povolení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení

Dohody EU se 3. státy k CRS

Dohody EU se 3. státy k CRS

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Dohody EU se 3. státy k CRS

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Dne 21. března 2017 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska předsedy Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2017

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2016

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2016

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2016 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2016

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění

Ministerstvo financí dne 14. března 2017 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. předložen vládě

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. předložen vládě

Ministerstvo financí předložilo dne 3. března 2017 vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. předložen vládě

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Daně a cla

Daně a cla
Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Ministerstvo financí připravilo a předkládá k veřejné konzultaci diskusní materiál.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Finanční správa ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Návrh zákona do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici, tzv. DAC III (Directive on administrative cooperation).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej

Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej

Ministerstvo financí reaguje na v médiích publikované zprávy, že některá turistická informační centra, která prodávají formou komisního prodeje výrobky zejména místních zemědělců, řemeslníků, chráněných dílen nebo například publikace místních spolků, budou tento prodej rušit v důsledku spuštění druhé fáze elektronické evidence tržeb, do které spadá i komisní prodej.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Etržby (EET)

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontrolní hlášení DPH

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem

Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem

Ministr financí Andrej Babiš zastupoval ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se uskutečnilo 21. března 2017 v Bruselu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. března 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. března 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. března 2017 v Bruselu

Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Ministerstvo financí připravilo a předkládá k veřejné konzultaci diskusní materiál.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Norské fondy: Závěrečná konference Programu CZ14

Norské fondy: Závěrečná konference Programu CZ14

Cílem konference bylo shrnout dosavadní výsledky Programu, a ačkoliv jsou některé z podpořených projektů ještě před svým dokončením, Program se blíží ke svému závěru a již nyní se může prezentovat zajímavými výstupy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Norské fondy: Závěrečná konference Programu CZ14

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Závěrečná konference Programu CZ02

Závěrečná konference Programu CZ02

Dne 28. 3. 2017 se v Trojském zámku v Praze uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, který je podporován z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska, neboli EHP fondů 2009-2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečná konference Programu CZ02

Podprogram 29821300

Podprogram 29821300

Vyhodnocení IV. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 29821300

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2017)

Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2017)

Aktuální témata: veřejné finance, EET a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2017)

Multimédia MF (březen 2017)

Multimédia MF (březen 2017)

Aktuální témata: řešení ekologických závazků státu, kontrolní hlášení

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (březen 2017)

Workshopy pro efektivní řízení obce

Workshopy pro efektivní řízení obce

Ministerstvo financí nabízí zástupcům obcí možnost školení v oblasti řízení a kontroly veřejných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Workshopy pro efektivní řízení obce

Finanční a ekonomické informace 3/2017

Finanční a ekonomické informace 3/2017

Březnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 3/2017

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Nejčtenější